Javno povabilo k sodelovanju v projektni skupini

PETER PAVEL GLAVAR

– Kdo je ta mož in kaj nam sporoča? –

Vabljeni vsi, ki vas zanima ali poznate življenje in delo Petra Pavla Glavarja, da se nam pridružite.

Cilji projektne skupine so:
1. organizacija in vodenje izleta po Glavarjevi Sloveniji (september 2017),
2. idejni osnutek spletne predstavitve življenja in sadov dela PPG (december 2017),
3. javna predstavitev življenja in dela PPG (oratorij 2017),
4. (kar bo skupina ocenila za potrebno).

Prijave in informacije Ustanova Petra Pavla Glavarja na elektronski naslov: info@uppg.si do 16.3.2017.

Zahvala!

Dobro delo je storjeno radodarno, iz srca. Lahko je drobno ali res veliko, skrito ali opaženo. Zato se Ustanova zahvaljuje vsem, ki ste obiskali koncert, pri njem sodelovali ali darovali vstopnico.

Zahvala sodelujočim pri izvedbi  17. novoletno dobrodelnega koncerta:

 • vokalni skupini JAZZVA za prijeten večer z vedrino in mladostnim šarmom,
 • Občini Komenda za brezplačno uporabo dvorane in pomoč pri organizaciji koncerta,
 • Lidlu Slovenija d. o. o. in mesnici Qmes v trgovini Spar v Komendi za darove za pogostitev,
 • Nektar Naturi d. o. o. za kritje stroškov oglaševalskih tiskovin,
 • Vrtnemu centru Gašperlin za šopke in odrski cvetlični aranžma,
 • vsem, ki so brezplačno odstopili plakatna mesta,
 • Metodu Permetu za fotografiranje dogodka,
 • Društvu za mladinsko dejavnost Mravljišče za brezplačno uporabo prostorov,
 • Proevent d. o.  o. za brezplačen najem barskih stolov,
 • Zvokovni sliki Simon Debelec s. p. za ozvočenje in svetlobno scensko ozadje po znižani ceni,
 • Heleni Drolc, Olgi in Miru Hace za pripravo pogostitve z minimalnimi sredstvi,
 • Luku Karničniku za pripravo promocijskih posnetkov, samo oglaševanje na TV Komenda in snemanje koncerta skupaj z Markom Kernom,
 • Združenju SAZAS za soorganizatorstvo dogodka,
 • Darku Mavsarju in Sašu Slabajne za izbrane besede povezovanja,
 • Andreju Žalarju za medijsko pokrivanje dogodka,
 • Gostilni Čubr za visoko kulinarično malico nastopajočih,
 • in tudi štipendistom ter članom Ustanove.

Razstava JESENSKI DAN

Razstavo si je mogoče ogledati v šoli v Mostah od 26. 11. do 9. 12. in v Komendi od 12. 12. do 20. 12. v času, ko je šola odprta.

scan_20161121_zadnja

Množimo talente 2016

Komenda, 26. 11. 2016

Prireditev  v Mostah privabila veliko število obiskovalcev

 

mnozimo_talente_2016Ustanova Petra Pavla Glavarja je pripravila že 11. prireditev, na kateri se predstavljajo občani Komende in širše okolice s svojimi talenti. Organizator ugotavlja, da razvoj talentov ne pozna ovir v letih ali intelektualnih zmožnostih. Odrasli in mladi morejo enako zasledovati svoja zanimanja in poskrbeti, da se talent izrazi.

To je prireditev tudi dokazala. Na njej se je predstavilo 80 nastopajočih v 21 različnih točkah. Prireditev Množimo talente je bila letos sestavljena iz dveh delov. Najprej so si obiskovalci ogledali talente na odru, nato pa še talente, ki so za svoj prikaz izbrali razstavo.

Odrske talente so prestavljale pevske, plesne ter glasbene točke in recitali avtorskih pesmi. Prikazani so bili tudi čarovniški triki in spretnosti mažoretk.

Nastopali so Medobčinsko društvo Sožitje Mengeš: plesna skupina Face in glasbena skupina Strune, INCE:  Folklorna skupina Grlice, citrarki Manca Juvan in Janja Petrič, kitaristki Hana Vidmar in Anja Poje, harmonikaš Luka Vito Švigelj,  otroška folklorna skupina Avrikelj,  pevci Vida Zupin, Alja Majdič in Jan Nograšek, plesalci Neo Erce, Zara Avsec in Žan Ravnikar, Twirling in mažoretni klub Komenda, čarodeja Matjaž Osolnik in David Peterlin in pesnica Marija Koželj. Ob družabnem nadaljevanju večera je bila odprta razstava fotografij Metoda Permeta, asemblažev Mitja Kokola in umetnosti ročnega rišeljeja Zofije Grmšek. Odprtje razstave sta popestrili citrarki Eva Poglajen in Tina Narat.

 

Razstavo si je mogoče ogledati v šoli v Mostah od 26. 11. do 9. 12. in v Komendi od 12. 12. do 20. 12., v času, ko je šola odprta.

_________________________________________________________________

Ustanova se zahvaljuje vsem nastopajočim in razstavljavcem.

Zahvaliti se želimo tudi:

sofinancerju Občina Komenda,

OŠ Komenda Moste in Vrtcu Mehurčki za zagotovitev prostorov,

Romani Ravnikar za oblikovanje odrske scene,

Kmetiji – AG d. o. o., Vrtnemu centru Gašperlin za cvetlični aranžma,

podjetju Zvokovna slika Simon Debelec s. p. za ozvočenje,

Sašu Slabajni in Darku Mausarju za povezovanje,

Jakobu Rejcu za oblikovanje najavne špice,

Nektar Naturi d. o. o. za sokove,

Luku Karničniku za snemanje,

Metodu Permetu za fotografiranje in

Okrepčevalnici Klanec za prigrizke.

Dobrodelnost na kmetijsko-obrtnem sejmu v Komendi

Komenda, 7. – 9. 10. 2016

V treh dneh sejma so na stojnici Ustanove bili neprekinjeno prisotni 27,5 ur štipendisti, člani odborov in uprave. Palačinke smo postregli najmanj 250. kupcem. Porabili smo približno 45 litrov mase in razdelili okoli 330 kuponov.

Dejavnost Ustanove na sejmu sta tokrat koordinirala članica uprave Martina Prezelj in štipendist Sašo Slabajna. Na stojnici so štipendisti in člani UPPG obiskovalcem predstavljali Ustanovo. Po odštetju stroškov materiala, je bil ostanek zbranih sredstev 296,13 €. Namenjen je skladu UPPG za izvajanje njenega poslanstva.

Jesenski sejem 2016

15. 05. 2016 UPPG prejela srebrno priznanje Občine Komenda

Ustanova Petra Pavla Glavarja je na slavnostni seji Občine Komenda prejela srebrno priznanje za njeno več kot 15 letno delo. Priznanje je v imenu UPPG iz rok župana Občine Komenda prejela predsednica Uprave UPPG, dr. Marta Ciraj. Priznanje je namenjeno vsem, ki so kakorkoli in kadarkoli sodelovali pri delu UPPG. Dolgoletna predsednica Odbora za dodeljevanje štipendij, dr. Angelca Žerovnik, je ob novici, da je UPPG prejemnica srebrnega priznanja, napisala:

Veselim se srebrnega priznanja občine Komenda za UPPG. Pozdravljam tudi pogum predlagateljev in njihovo utemeljitev, brez humanizma in dejanj dobrodelnosti in delitve dobrin bo Slovenija težko zdržala v svoji identiteti.”

Srebrno priznanje občine Komenda

Foto: v. Jožef Ciraj

Slovenski davkoplačevalci lahko 0,5% svoje dohodnine namenijo UPPG

Zaradi tega ne boste plačali nič več dohodnine. Vse, kar pa je potrebno, je, da natisnete zahtevo za namenitev dohodnine, izpolnete svoje podatke v obrazcu, ga podpišete in oddate ali pošljete bodisi na UPPG, Zajčeva 23, ali pa na SVOJ DAVČNI URAD.
Hvala vam za vaš dar!

Obrazci: