Že poznate UPPG?

UPPG so kratice prostovoljne in nepridobitne ustanove. Poimenovana je po našem domačinu: Petru Pavlu Glavarju. Življenjepisci poudarjajo njegovo zavzeto skrb za dušni blagor župljanov, umno gospodarjenje in srčno dobroto. 

Člani in prostovoljci UPPG se že 16 let navdušujemo nad njegovim življenjem in delom. Pri tem ne moremo spregledati požrtvovalnega dela dolgoletne predsednice uprave dr. Marte Ciraj, za kar smo ji iskreno hvaležni. Čeprav je Glavar na komendskem deloval v 18. stoletju, danes prepoznavamo enake potrebe, kot jih je takrat on. Ni stal križem rok, ampak je ukrepal – ukrepal za prijazno prihodnost generacij. Tako je poslanstvo UPPG: krepiti medsebojno solidarnost in sodelovanje, spodbujati razvoj nadarjenosti mladih in nuditi vzpodbudne duhovne in kulturne vsebine.

Morda kdo poreče, da Ustanova Petra Pavla Glavarja dela vse po malo. Res delujemo na socialnem, duhovnem, kulturnem in izobraževalnem področju. Glavar se je namreč zavedal, da, če ne bo na človeka gledal celostno, njegova prizadevanja ne bodo učinkovita. Krepiti hočemo zavest, da odgovornost vključuje tako skrb zase, kakor občutljivost za druge. Zato Ustanova želi tradicijo Komendčanov, ki jo je Peter Pavel Glavar začel, negovati še naprej.

V imenu Ustanove Petra Pavla Glavarja
Štefan Petkovšek

Programi:

  • pomoč socialno ogroženim občanom (delitev živil, denarna pomoč po razpisu)
  • znanje za zdravje (teme povezane s pridelki na vrtu, sadovnjaku itd.)
  • šola za vrednote in življenje (razmislek o različnih vidikih življenja)
  • nadarjeni (štipendiranje, prireditev Množimo talente)
  • zbiranje sredstev (sejmi, novoletni koncerti)
  • projekti v dobro skupnosti (varna pot v šolo, Glavarjeva Slovenija)
Verified by MonsterInsights