Ustanova spodbuja razvoj talentov. Tako želi ne samo mlade, ampak tudi odrasle spodbujati k razvoju svojih umetniških talentov – na področju glasbe, petja, ročnih spretnosti, likovnega in pisnega izražanja. Vsak ima talent, le priložnost mu moramo dati, da se izrazi.

V umetnosti se mora zrcaliti poštenost do sebe. »Brutalna odkritost je temelj, ne samo odnosa do Boga, ampak je temelj tudi odlične pesmi«, je rekel pevec Bono (27. 3. 2017), skupine U2.

Ustanova želi z dejavnostmi na področju kulture gojiti občutek za lepo in dobro in ob tem omogočati spoznavanje presežnega.

Verified by MonsterInsights