Državljani letno puščajo nerazporejenih pet milijonov evrov.

Tudi letos bo zbirni davek od vaših dohodkov (dohodnina) nakazan v državni proračun oz. na državno kartico. A vendar je 1 % dohodnine še vedno v vaših rokah. Razpolagajte z njo preudarno in odgovorno. Namenite jo tistim, ki na neprofiten način prispevajo h kakovosti bivanja v naši družbi. Donacija je za vas brezplačna. Donacija ne vpliva na višino vašega vračila ali doplačila dohodnine. Ko določite prejemnika dela dohodnine niste v ničemer prikrajšani.


NAMENITE DO 1 % DOHODNINE USTANOVI PETRA PAVLA GLAVARJA.

Določite lahko do 5 upravičencev donacije, med katere lahko razdelite svojih 1 % dohodnine (vsakemu lahko podelite 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 %,… ali 1 %)

Ko vlogo vložite enkrat, velja vsako leto. Vloge ni potrebno vlagati ponovno, razen če želite spremeniti prejemnika donacije.

DO KDAJ SE JE TREBA ODLOČITI?

Čas oddaje zahtevka za donacije je do konca leta, saj davčni organ upošteva veljavne zahtevke, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Ustanova bo s tako zbranimi sredstvi lahko razpolagala prihodnje leto. 

KAKO NAMENIM do 1 % DOHODNINE?

Ustanovo Petra Pavla Glavarja (davčna št. 86964151) lahko kot prejemnico donacije določite:

Verified by MonsterInsights