ustanovitelji UPPG
Ustanovitelji UPPG

Dobrodelna Ustanova Petra Pavla Glavarja je bila ustanovljena na podlagi Zakona o ustanovah, dne 23. decembra 1999. Ustanovilo jo je šest ustanoviteljev, s tem ko so pri notarju Janezu Novaku v Kamniku (ki je svoje delo opravil brezplačno) podpisali akt o ustanovitvi Ustanove Petra Pavla Glavarja in prispevali sredstva za ustanovitveno premoženje ustanove. Soglasje k ustavitvenemu aktu št. 028-39/99-lnml je dne 01. februarja 2000, dalo Ministrstvo za šolstvo in šport. Soglasje je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 12/2000 z dne 11.02.2000.

 CIRAJ Martadr. Marta Ciraj – pobudnica ustanovitve
 DROLEC VikaViktorija Drolec
 MLINAR MihaelMihael Mlinar
 PETEK Vinko

VINKO PETEK (7. junija 1944 – 18. novembra 2007)

Vinko Petek je bil eden izmed šestih ustanoviteljev Ustanove Petra Pavla Glavarja. Bistveno je pripomogel, da je UPPG takšna kot je, saj je bil njen aktivni član in sooblikovalec njenega delovanja. Imel je izjemen čut za socialno šibkejše in si je prizadeval, da bi UPPG delovala v njihovo korist. To je utemeljeval s svojimi izkušnjami, ki jih je oplemenitil z močno voljo, s katero je razvijal svoje talente in postal celo uspešen inovator. Člani UPPG ga bomo ohranili v trajnem lepem spominu.

 

ALOJZ LAH

V 83. letu nas je zapustil Alojz Lah.

Alojzij Lah je bil eden izmed šestih ustanoviteljev Ustanove Petra Pavla Glavarja. Ustanovi je pomagal postavljati temelje s svojimi modrimi mislimi in bogatimi izkušnjami. Delovanje Ustanove je spremljal vsa leta, jo tudi denarno podpiral in ji s Konjeniškim klubom stal ob strani in s podpisom sporazuma zagotovil trajno sodelovanje. Družila nas je misel delovanja v korist širše skupnosti. Obiski pri njem so bili vedno prijetni in nam zelo dragoceni. Vzel si je čas in nam z veseljem predstavil začetke svoje podjetniške poti in razvoj Konjeniškega kluba. Pojasnil je, kako je poslanstvo mogoče uresničevati z inovativnostjo, poštenjem in vztrajnostjo. Spoznali smo ga kot prodornega, delovnega in vizionarskega človeka. Še v zadnjem pogovoru v decembru 2019 je razlagal o načrtih kluba – vse v dolgoročno korist občine in občanov.

November 2020

 KIMOVEC Janez

JANEZ KIMOVEC (16.2. 1942 – 29.08.2010), je bil ustanovitelj UPPG v letu 1999. Odločitev za to je naredil po tehtnem premisleku. S svojim žarom in odločno podporo, je bistveno pomagal, da je prišlo do uresničitve tega projekta. Nazadnje, pred nekaj meseci je o tej svoji humanitarni dejavnosti povedal: “Spominjam se ustanovitve Ustanove Petra Pavla Glavarja v mladi, na novo nastali Občini Komenda. Takrat smo pravzaprav stremeli za celovitim delovanjem občine na skoraj vseh področjih družbenega življenja. Kot ustanovitelj Ustanove sem danes ponosen na njeno delovanje. Vesel sem, da je misel Ustanove danes še prav tako živa kot ob ustanovitvi oz. se je še obogatila.” Janez je velik človek. Znal se je veseliti naših skupnih uspehov.

Člani Petra Pavla Glavarja smo mu hvaležni za vse, kar je dobrega storil, za neomajno podporo in spodbude, ki nam jih dajal kot ustanovitelj in občinski funkcionar, prvenstveno pa kot človek.

Janez, hvala ti za vse!

Verified by MonsterInsights