Vsako leto štipendisti v skladu z delovnim programom štipendistov UPPG izdelajo čestitke za dobrotnike in prijatelje UPPG. Podpišejo jih predsedniki organov UPPG in jih pošljemo dobrotnikom v zahvalo za podporo. Na fotografijah so voščilnice iz leta 2008/09 in predsednika Odbora za dodeljevanje socialne pomoči Jože Pavlič ter predsednica Nadzornega sveta Damjana Petek-Tepina.

Ana JEŠE:

Sodelovanje med Ustanovo Petra Pavla Glavarja in Osnovno šolo Komenda Moste:

  • Pod vodstvom učiteljice likovnega pouka Milojke Volkar so njeni učenci skupaj z nekaterimi štipendisti Ustanove Petra Pavla Glavarja izdelali izvirne velikonočne voščilnice. Nekaj primerov si lahko ogledate v galeriji.

Dela naših štipendistov:

Blaž Zupančič: Z drevesi do boljšega življenja v urbanem okolju 

Naloge, ki jih opravljajo štipendisti v okviru obvezne letne 80 – urne prakse, so določene s posebnimi sklepi, ki so jih štipendisti prejeli. V sklepu je določena vsebina naloge, lokacija, kjer se ta naloga opravlja, značaj naloge – ali je to stalna naloga, ali po vsakokratno dogovorjenem terminu in rok izvedbe naloge. Za pomoč je štipendistu določen tudi mentor. Mentorji so člani organov ustanove, lahko pa tudi zunanji sodelavci. Opravljanje nalog je obvezno in se vodi v dnevniku.

Poleg nalog določenih s posebnim posamičnim sklepom v sodelovanju z Osnovno šolo Komenda poteka projekt pomoči slabše učečim učencem, pomoč prvošolcem za varno prečkanje ceste v prvih šolskih dneh, nekatere naloge pa se dodeljujejo tudi sproti.

Od začetka prihodnjega šolskega leta dalje bodo vse vsebine in način opravljanja dela urejeni v Pravilniku o izvajanju delovne prakse štipendistov Ustanove Petra Pavla Glavarja (njegov sestavni del je tudi Delovodnik za opravljanje prakse štipendista UPPG).

DELOVNI PROGRAMI:

ZAPISNIKI:

Zapisnik sestanka o izvajanju delovne prakse štipendistov Ustanove Petra Pavla Glavarja, ki je bil v torek, 14. novembra 2006 ob 18. uri na Glavarjevi cesti 104