Ustanova Petra Pavla Glavarja sledi Glavarjevemu zgledu in pri tem s svojimi programi povezuje različne generacije. V današnjem času želi razvijati prostovoljstvo, saj menimo, da prav prostovoljstvo prispeva k solidarnosti, sodelovanju in sočutju generacij. Prostovoljstvo je temeljni gradnik nadstandardne kakovosti življenja v skupnosti. Štipendisti se zato pod vodstvom mentorjev vračajo nazaj v skupnost kot prostovoljci v Mravljišču, nudijo učno pomoč in vodijo skavte. Odrasli prostovoljci Ustanove delajo v programu razdeljevanja živil socialno prikrajšanim družinam. Dijakinjam in dijakom omogočamo, da si z opravljanjem prostovoljstva zagotovijo opravljene obvezne izbirne vsebine v šoli.

Prostovoljstvo je zdravilo za različne tegobe v skupnosti. Usposablja nas, da namesto nerganja »manjka nam to in to«, pokažemo moči sodelovanja in solidarnosti. Namesto, da čakamo, da bi drugi kaj naredili za nas, izkoriščamo čas za to, da mi storimo kaj za druge. Prostovoljstvo nas usposablja za to, da znamo sprejeti in dajati pomoč. Saj nihče ni tako velik, da ne bi potreboval pomoči in nihče ni tako majhen, da je ne bi mogel nuditi.

Prostovoljstvo je primerno za vsakogar. Gotovo tudi za vas.

Zato pišite na info@uppg.si ali pokličite 070 149 337.