Ustanova Petra Pavla Glavarja sledi Glavarjevemu zgledu in pri tem s svojimi programi povezuje različne generacije. V današnjem času želi razvijati prostovoljstvo, saj menimo, da prav prostovoljstvo prispeva k solidarnosti, sodelovanju in sočutju generacij. Prostovoljstvo je temeljni gradnik nadstandardne kakovosti življenja v skupnosti.

Prostovoljstvo je zdravilo za različne potrebe v skupnosti. Usposablja nas, da namesto nerganja »manjka nam to in to«, pokažemo moči sodelovanja in solidarnosti. Namesto, da čakamo, da bi drugi kaj naredili za nas, izkoristimo čas za to, da mi storimo kaj za druge. Prostovoljstvo nas usposablja za to, da znamo sprejeti in dajati pomoč. Saj nihče ni tako velik, da ne bi potreboval pomoči in nihče ni tako majhen, da je ne bi mogel nuditi.

Prostovoljstvo je primerno za vsakogar.

Tudi za srednješolce, ki bi si v okviru Ustanove želeli pridobiti potrdilo o opravljenih obveznih izbirnih vsebinah.

Vabimo vsakogar, ki je pripravljen nekaj svojega prostega časa nameniti v korist skupnosti. Pridružite se nam lahko kot stalni, občasni prostovoljec, kot prostovoljec v projektnih ali študijskih skupinah.

Vabimo prostovoljce, da se nam pridružijo:

  • pri programu razdeljevanja živil (v četrtek enkrat mesečno za 2 uri),
  • pri mentorstvu grafičnega oblikovanja našemu štipendistu,
  • pri mentorstvu oblikovanja spletne strani našemu štipendistu,
  • za občasne potrebe lektoriranja raznih besedil,
  • pri mentorstvu mladih pri pridobivanju praktičnih znanj,
  • pri vodenju programa »kultura«,
  • pri vodenju programa »izobraževanje«.

Zainteresirani naj pišejo na info@uppg.si.

Verified by MonsterInsights