Odbor za dodeljevanje štipendij imenuje uprava po pravilih Statuta Ustanove Petra Pavla Glavarja. Šteje 4 člane. Mandatna doba članov odbora je štiri leta. Dejavnost odbora je podrejena upravi Ustanove Petra Pavla Glavarja.

Njegovo delo je:

  • priprava javnega razpisa za štipendije,
  • pregled prispelih vlog in oblikovanje predloga upravi UPPG za dodelitev štipendij,
  • spremljanje, pomoč in preverjanje obvezne prakse, sodelovanje s štipendisti v programih UPPG,
  • sodelovanje z upravo UPPG.

Odbor dela v skladu s Pravilnikom o štipendiranju mladih občanov Občine Komenda (sprejeto 3. 10. 2017, veljavnost od 20. 10. 2017) in Pravilnika o izvajanju delovne prakse štipendistov UPPG (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 05/2005).

Odbor za dodeljevanje štipendij se je konstituiral na svoji prvi seji, ki je bila dne 14. 10. 2020.

Sestava odbora je naslednja:

 Lucija Miklič Cvek, predsednica
 Simona Ožura, tajnica odbora
 Štefan Kern, član
 Franc Petrič, član

Sprejeti akti:

Verified by MonsterInsights