Odbor za dodeljevanje štipendij imenuje Uprava po pravilih Statuta Ustanove Petra Pavla Glavarja. Šteje 4 člane. Mandatna doba članov odbora je štiri leta. Dejavnost odbora je podrejena Upravi Ustanove Petra Pavla Glavarja.

Njegovo delo je:

Odbor za dodeljevanje štipendij se je konstituiral na svoji prvi seji, ki je bila dne 28. 9. 2016.

Sestava odbora je naslednja:

ZMRZLIKAR Danica Danica Zmrzlikar, predsednica
Breda Poglajen, tajnica
Štefan Kern, član
PETRIČ Franc Franc Petrič, član

 

Sprejeti akti:

Dodaj odgovor