Zahvala!

Dobro delo je storjeno radodarno, iz srca. Lahko je drobno ali res veliko, skrito ali opaženo. Zato se Ustanova zahvaljuje vsem, ki ste obiskali koncert, pri njem sodelovali ali darovali vstopnico. Zahvala sodelujočim pri izvedbi  17. novoletno dobrodelnega koncerta: vokalni skupini JAZZVA za prijeten večer z vedrino in mladostnim