Po statutu Ustanove Petra Pavla Glavarja sestavlja upravo pet članov.

Mandatna doba članov uprave je štiri leta. Imenovanje članov se izvede na podlagi predlogov prostovoljcev Ustanove, njenih ustanoviteljev, članov stalnih organov in javnosti. Upravo lahko imenuje tudi pristojno ministrstvo, kadar tako določa zakon. Podrobneje so imenovanje, naloge in odgovornosti uprave opredeljene v 11-14 členu statuta.

 

Uprava Ustanove Petra Pavla Glavarja deluje v četrtem mandatu, ki se je pričel 16.6.2016. Mandat članov traja 4 leta.

Sestava uprave (2016 – 2020) je naslednja:

 JAGODIC Anton Anton Jagodic, član

Martina Prezelj, članica
  Tomaž Lah, član
   Lucija Miklič Cvek, članica
  Štefan Petkovšek, predsednik

Uprava je dolžna načrtovati, spremljati in izvajati naloge za delovanje ustanove. Na koncu mandata uprava sprejme poročilo o delu ustanove, ki je javnega značaja.

Poročila:

Dodaj odgovor