Uprava se je v razširjeni sestavi 18. septembra sestala na programskem posvetu na začetku mandatnega obdobja 2020 – 2024.

Po uvodnem nagovor je bila v video predstavitvi predstavljena kronologija dogodkov v 20 letnem delovanju Ustanove. 

V nadaljevanju smo našteli vrednote, ki so tvorile UPPG v začetku : mladi, duhovnost, dobrodelnost, talenti, skupnost, Peter Pavel Glavar, prostovoljstvo in vzgoja.  

Postavilo se je vprašanje, ali obdržati vse te vrednote in jih razvijati še naprej – sledil je konstruktiven pogovor, kjer smo prišli do zaključka, da se je zelo težko odločiti, da bi izpostavili in sledili le nekaj vrednotam, saj je UPPG poznana po delovanju na več področjih.  

Zastavili smo si vprašanje: Kaj je naš cilj, katero populacijo naslavljati? Opredelili smo družbene probleme, ki jih opažamo v občini Komenda in ki jih lahko Ustanova v skladu s svojimi željami tudi naslavlja.

PROGRAMSKI POSVET
Verified by MonsterInsights