Tako kot je veljalo v Glavarjevem času 18. stoletja, velja tudi danes, da je izobrazba ključ do osebnega blagostanja. Pa tudi, ko se že pridobi formalno izobrazbo, se potreba po dodatnih specifičnih znanjih ne zmanjša.

Ker Ustanova deluje v korist skupnosti, so njene izobraževane vsebine povezane s praktičnimi prostočasnimi dejavnostmi, želijo osveščati in spodbuditi razmislek tudi na področju duhovnosti.

Obravnavajo se aktualne teme kot tudi teme, o katerih se manj govori.

Izvajamo tri programe:

  • Znanje za zdravje,
  • Šola za vrednote in življenje in
  • Študijska skupina o Petru Pavlu Glavarju.
Verified by MonsterInsights