Si kdaj razmišljal/a o tem, da bi imel svoje podjetje, bil podjetnik?

V okviru večmesečnega programa Moje podjetje je to možno. 

 

Trajanje

Začeli bomo v februarju in zaključili septembra 2023. 

 

Kaj se gremo?

Na tedenskih srečanjih (kdaj po zoomu, kdaj v živo) boste prav zaraes ustanovili, upravljali in likvidirali učno podjetje.

 

Še enkrat… Kako se gremo?

Pod mentorstvom boste iskali poslovne priložnosti glede na potrebe okolja in svoje sposobnosti. Prepoznano poslovno priložnost boste preko analize trga razvijali vse do njene uresničitve. Pri tem boste osnovali upravni odbor dijaškega podjetja, si v njem razdelili vloge in odgovornosti. Z mentorjem boste pridobili manjkajoča znanja, se srečevali s pravimi podjetniki, pri katerih boste pridobili nasvete iz prve roke. Bolj, ko bo poslovni načrt jasen, lažje bo zanjo pridobiti investitorje. Investicije predstavljajo delniški kapital. V tej točki se dejansko ustanovi in registrira dijaško podjetje. Od tu naprej se ob spremljanju mentorja uresničuje poslovni načrt. To pomeni nabava, proizvodnja, trženje produkta ali storitve. V tem procesu se vodijo vse potrebne računovodske listine, se opravljajo srečanja upravnega odbora. Na koncu učnega cikla se na skupščini podjetja predstavi končno poročilo o delovanju podjetja, se ugotovi znesek izplačila devidend delničarjem. Podjetje mora v postopki likvidacije podjetja razprodati vse zaloge materiala in izdelkov.

 

Kdo pa se to lahko gre?

V program se lahko vključijo mladi od 15 do 20 let

Program se bo izvajal, če se bo zanj odločilo najmanj 5 mladih.

 

Kdo bo mentor?

Mentor vaši podjetnosti bo Štefan Petkovšek.

Bil je zelo prizadeven v začetkih delovanja Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih, ki je v Sloveniji nosilec mednarodno priznanega programa Moje podjetje

 

Imam še nekaj vprašanj…

Pridi na informativno srečanje v sredo, 1. februarja 2023 ob 19h, Zajčeva cesta 23, Komenda, vhod s parkirišča ali piši na: klub_komendske_mladine@uppg.si.

Zadnja možna priključitev skupini je še pri drugem sestanku v četrtek, 23. februarja 2023 ob 19h na naslovu, Zajčeva cesta 23, Komenda, vhod s parkirišča.

 

ZA STARŠE

Dandanes moramo biti bolj prilagodljivi kot kdajkoli prej. Pripravljeni moramo biti spremeniti smer svoje kariere, da bi izkoristili novo priložnost in se po možnosti naučili novih veščin.

V sodelovanju z Zavodom za spodbujanje podjetnosti mladih bomo v letošnjem šolskem letu izvedli program Moje podjetje. Zavod je član JA EUROPE (Dosežki mladih – Mlada podjetja Evrope), ki je kontinentalna pisarna organizacije JA Worldwide. V šolskem letu 2021-2022 je pod njenim okriljem sodelovalo 3.800.000 mladih, iz 40 držav, z 130.000 učitelji mentorji in 85.000 podjetniki prostovoljci.

Moje podjetje je mednarodno priznan program Company Programme® (licenca JA Worldwide), v katerem dijaki in učenci (15 – 20 let) osvojijo temeljna podjetniška znanja in veščine:

 • oblikovanje poslovnega načrta,
 • pridobivanje virov financiranja,
 • izvedba analiza trga,
 • oblikovanje prodajne cene,
 • trženje in prodaja izdelkov ali storitev,
 • izvajnje postopkov kontrole kvalitete izdelkov,
 • razumevanje finančnih izkazov,
 • poslovno komuniciranje in nastopanje,
 • časovno planiranje,
 • timsko sodelovanje.

Program Moje podjetje je namenjen raziskovanju osebne poklicne poti, lastnih sposobnosti, ambicij in aspiracij. Program je zasnovan na metodi učenja z delom in ponuja izzive na različnih področjih poslovnih procesov.

Moje podjetje oz. Company Programme®  je Evropska komisija priznala kot najboljši izobraževalni program za podjetništvo.

Vir: http://www.jaeurope.org/education/ja-programmes/44-company-programme.html

 

 

 

 

 

Faze programa:

 1. ustanovitev dijaškega podjetja,
 2. poslovna ideja,
 3. izdelava,
 4. prodaja,
 5. poročilo,
 6. zaprtje dijaškega podjetja.

 

Osvojene kompetence v programu, Vir: EntreComp

 

Ob koncu šolskega leta bodo udeleženci imeli možnost, da si pridobijo Certifikat podjetniškega znanja ali Entrepreneurial Skills Pass  (ESP).

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) je nova mednarodna kvalifikacija, ki potrjuje, da so mladi prejeli praktične izkušnje na področju podjetništva in zbrali potrebna znanja, veščine in kompetence za ustanovitev podjetja ali boljšo zaposljivost.

 

Informativno srečanje bo v sredo, 1. februarja 2023 ob 19h, Zajčeva cesta 23, Komenda, vhod s parkirišča ali pišite na: klub_komendske_mladine@uppg.si

 

Verified by MonsterInsights