Objavljamo nekdanje sodelavce organov UPPG, pa tudi druge, ki so bili ali pa so še sodelavci, a trenutno niso člani organov UPPG. Izjema je skupinska fotografija, na kateri so nekateri še aktivni člani organov UPPG.

sodelavci UPPG

Prva sestava organov UPPG: Uprava, Odbor za dodeljevanje štipendij, Odbor za dodeljevanje socialne pomoči, Nadzorni svet. Na fotografiji je tudi vseh 6 ustanoviteljev UPPG. Posneto 30. decembra 2000.

 

Marta Ciraj

dr. CIRAJ Marta, pobudnica ustanovitve Ustanove in predsednica uprave 2000 – 2016

RAVNIKAR Janez

RAVNIKAR Janez, član uprave 2012 – 2016

DROLEC Vika

DROLEC Viktorija, ustanoviteljica in  članica uprave 2012 – 2016

RAVNIKAR Majda

RAVNIKAR Majda, članica Uprave 2012 – 2016

GRMŠEK Edo

GRMŠEK Edo, član uprave 2012 – 2016

ŽEROVNIK Angelca

dr. Angelca Žerovnik, predsednica Odbora za dodeljevanje štipendij 2000 – 2016

PETEK Veronika

Veronika Petek, tajnica v Odboru za dodeljevanje štipendij v mandatu 2008 – 2012 in 2012 – 2016

KEPIS Mirko

Mirko Kepic, član Nadzornega sveta 2000 – 2016

 PETEK TEPINA Marjana

Damjana Petek Tepina, predsednica Nadzornega sveta 2000 – 2016

POGAČAR Anton

Anton Pogačar, bivši član uprave

KERN Bernarda

Bernarda Kern, bivša članica odbora za dodeljevanje štipendij

OSOLNIK Jože

Jožef Osolnik, dobrotnik in bivši član uprave

BAŠA Barbara

Barbara Baša, bivša članica uprave

ZUPANČIČ Jernej

dr. Jernej Zupančič, bivši član uprave

PETEK Vinko Vinko Petek
Ustanovitelj Ustanove Petra Pavla Glavarja in član Uprave in Odbora za dodeljevanje štipendij. Aktivno deloval v UPPG med leti 1999 – 2007. Vinko Petek je bil eden izmed šestih ustanoviteljev Ustanove Petra Pavla Glavarja. Bistveno je pripomogel, da je UPPG takšna kot je, saj je bil njen aktivni član in sooblikovalec njenega delovanja. Imel je izjemen čut za socialno šibkejše in si je prizadeval, da bi UPPG delovala v njihovo korist. To je utemeljeval s svojimi izkušnjami, ki jih je oplemenitil z močno voljo, s katero je razvijal svoje talente in postal celo uspešen inovator. Člani UPPG ga bomo ohranili v trajnem lepem spominu. Hvala, Vinko!
BERLEC Klara

Klara Berlec, bivša članica Odbora za dodeljevanje štipendij

PETEK Milena

Milena Petek, bivša predsednica in članica Odbora za dodeljevanje socialne pomoči

POGLAJEN Slavko

Slavko Poglajen, bivši član in namestnik predsednice Uprave UPPG

ZLOBKO Martin

Martin Zlobko, bivši član Uprave UPPG

SUŠNIK Jože

Jože Sušnik, bivši član Uprave UPPG

POGAČAR Anči

Anči Pogačar, bivša članica uprave

KENDA Ivan

Ivan Kenda, član uprave v letu 2008/2009

FUJAN Nuša

Nuša Fujan, bivša članica Odbora za dodeljevanje štipendij in bivša članica Uprave UPPG

Janez K_ Janez Kimovec (16.2. 1942 – 29.08.2010), je bil ustanovitelj UPPG v letu 1999. Odločitev za to je naredil po tehtnem premisleku. S svojim žarom in odločno podporo, je bistveno pomagal, da je prišlo do uresničitve tega projekta. Nazadnje, pred nekaj meseci je o tej svoji humanitarni dejavnosti povedal: “Spominjam se ustanovitve Ustanove Petra Pavla Glavarja v mladi, na novo nastali Občini Komenda. Takrat smo pravzaprav stremeli za celovitim delovanjem občine na skoraj vseh področjih družbenega življenja. Kot ustanovitelj Ustanove sem danes ponosen na njeno delovanje. Vesel sem, da je misel Ustanove danes še prav tako živa kot ob ustanovitvi oz. se je še obogatila.” Janez je velik človek. Znal se je veseliti naših skupnih uspehov.Člani Petra Pavla Glavarja smo mu hvaležni za vse, kar je dobrega storil, za neomajno podporo in spodbude, ki nam jih dajal kot ustanovitelj in občinski funkcionar, prvenstveno pa kot človek.Janez, hvala ti za vse!
BOŠEVSKI Igor

Igor Boševski, namestnik predsednice Uprave UPPG, v mandatu 2008-2012

Marica Erce, bivša članica uprave UPPG

GRILC Tinkara

Tinkara Grilc, bivša članica uprave UPPG

KORITNIK Vid

Vid Koritnik, bivši član nadzornega sveta UPPG (2004 – 2012)

 

Katja Tabernik, bivša članica nadzornega sveta UPPG

MLINAR Mihael

Mihael Mlinar, bivši ustanovitelj in član uprave UPPG

 

Danica Kuhar, bivša članica uprave UPPG

 

Damijan Dolinar, bivši član odbora za dodeljevanje štipendij UPPG

 marija_schumet Meri Schumet (Mery), (10.5.1945 – 16.10.2014)
Mery je bila članica Uprave UPPG od leta 2002 do svoje smrti. Leta 2012 je prejela priznanje dobrotnice UPPG za njeno dolgoletno delo. Bila je s srcem vdana delu za UPPG. Bila je pogumna, in zelo je imela rada svojo družino, posebej veliko veselja je imela z vnuki.Najbolje govori Mery sama, kako široko srce je imela in zdrav razum. Ob desetletnici UPPG je za zbornik napisala naslednje:
Že kar nekaj let je od tedaj, ko sem sprejela povabilo predsednice Uprave UPPG gospe dr. Marte Ciraj in postala članica uprave UPPG. Biti član UPPG pomeni delati brez plačila za opravljene ure, ne prejemati sejnin ali kilometrin, za dobrobit naše mladine, po zgledu velikana dobrote Petra Pavla Glavarja.
Zavedam se, da je v izobraževanju in znanju moč in obstoj našega naroda! Občani Komende! Zaupajmo si, sodelujmo z ustanovo UPPG in bodimo prijatelji med seboj. 
Mery“Mery, hvala Ti za vse!
DOBNIKAR Marija

Mija Dobnikar, nekdanja članica in predsednica Odbora za dodeljevanje socialne pomoči

Andrej Žalar

Andrej Žalar je bil prijatelj tudi Ustanove Petra Pavla Glavarja. Bil je tudi njen dobrotnik.
Verjel je vanjo od samega začetka, leta 1999, dalje. Lepo in spodbudno je pisal o njenem delu. S skrbjo in pozornostjo je spremljal vsa dogajanja v njej. Bil je na vseh dogodkih, beležil na kamero pomembne trenutke. Najbolj pa se je povezal z njo pri pripravi Zbornika ob 10-letnici Ustanove Petra Pavla Glavarja, kjer je bil nepogrešljiv s svojimi bogatimi izkušnjami na tem področju. Zbornik je nastal pod glavnim uredništvom mag. Igorja Boševskega, desna roka pa je bil Andrej Žalar. Za naslovnico je prispeval svojo fotografijo ključa vrat Glavarjeve knjižnice, ki simbolizira, da sta znanje in vez s preteklostjo oziroma gradnja na tem, kar že je, ključ do omike. Spominjam se ga s hvaležnostjo in spoštovanjem. Vedno je bil prijazen, vesel, hudomušen in nikoli in pozabil naročiti pozdrave tudi za mojega moža. To sem sprejemala kot njegovo pozornost in priznavanje svetosti zakonske zveze. Občudovala sem ga, kako je prenašal bolezen, s katero je dolga leta živel. Nekega dne sem ga poklicala in ga našla v bolnici. Povedal je, da se je prišel malo »poštimat«, potem pa bo šlo naprej. Potem se je hitro še malo pošalil. Hvaležna sem, da sem ga lahko spoznavala in imela priložnost z njim tudi sodelovati. Verjamem, da so njegova številna dobra dela zanj ključ od nebeških vrat.
dr. Marta Ciraj, pobudnica in soustanoviteljica Ustanove Petra Pavla Glavarja
 
Ustanova je pri g. Žalarju vedno dobila odlične praktične nasvete in pomoč. Kot novinci v svetu medijev smo se držali njegovih nasvetov o načelih in pomembnosti komunikacije z javnostmi. Bil je nepogrešljiv, ko smo iskali poti za promocijo koncertov.
Iz pogovora z njim smo izvedeli, da mu je bilo všeč, kako udejanjamo skrb mladih in odraslih za kvaliteto življenja v skupnosti.
Občudovali smo njegovo zavzetost, da se je udeležil velike večine dogodkov v občini, četudi so bili ti v popoldanskem in večernem času.
Spominjali se ga bomo kot velikega dobrotnika Ustanove in prijatelja Komende!
 

Raiko Rekanović, prostovoljec pri razdeljevanju živil

Verified by MonsterInsights