Objavljamo nekdanje sodelavce organov UPPG, pa tudi druge, ki so bili ali pa so še sodelavci, a trenutno niso člani organov UPPG. Izjema je skupinska fotografija, na kateri so nekateri še aktivni člani organov UPPG.

sodelavci UPPG

Prva sestava organov UPPG: Uprava, Odbor za dodeljevanje štipendij, Odbor za dodeljevanje socialne pomoči, Nadzorni svet. Na fotografiji je tudi vseh 6 ustanoviteljev UPPG. Posneto 30. decembra 2000.

 

Marta Ciraj dr. CIRAJ Marta
 pobudnica ustanovitve Ustanove in predsednica uprave 2000 – 2016
 RAVNIKAR Janez RAVNIKAR Janez
član uprave 2012 – 2016
 DROLEC Vika

DROLEC Viktorija

ustanoviteljica in  članica uprave 2012 – 2016

RAVNIKAR Majda RAVNIKAR Majda
članica Uprave 2012 – 2016
GRMŠEK Edo GRMŠEK Edo
član uprave 2012 – 2016
ŽEROVNIK Angelca

dr. Angelca Žerovnik,

predsednica Odbora za dodeljevanje štipendij 2000 – 2016

PETEK Veronika

Veronika Petek

tajnica v Odboru za dodeljevanje štipendij v mandatu 2008 – 2012 in 2012 – 2016

 KEPIS Mirko

Mirko Kepic

član Nadzornega sveta 2000 – 2016

 PETEK TEPINA Marjana

Damjana Petek Tepina

predsednica Nadzornega sveta 2000 – 2016

POGAČAR Anton Anton Pogačar
bivši član uprave
 KERN Bernarda Bernarda Kern
bivša članica odbora za dodeljevanje štipendij
 OSOLNIK Jože Jožef Osolnik
dobrotnik in bivši član uprave
 BAŠA Barbara Barbara Baša
bivša članica uprave
 ZUPANČIČ Jernej dr. Jernej Zupančič
bivši član uprave
 PETEK Vinko Vinko Petek
Ustanovitelj Ustanove Petra Pavla Glavarja in član Uprave in Odbora za dodeljevanje štipendij. Aktivno deloval v UPPG med leti 1999 – 2007.

Vinko Petek je bil eden izmed šestih ustanoviteljev Ustanove Petra Pavla Glavarja. Bistveno je pripomogel, da je UPPG takšna kot je, saj je bil njen aktivni član in sooblikovalec njenega delovanja. Imel je izjemen čut za socialno šibkejše in si je prizadeval, da bi UPPG delovala v njihovo korist. To je utemeljeval s svojimi izkušnjami, ki jih je oplemenitil z močno voljo, s katero je razvijal svoje talente in postal celo uspešen inovator. Člani UPPG ga bomo ohranili v trajnem lepem spominu.

Hvala, Vinko!

 BERLEC Klara Klara Berlec
bivša članica Odbora za dodeljevanje štipendij
 PETEK Milena Milena Petek
bivša predsednica in članica Odbora za dodeljevanje socialne pomoči
 POGLAJEN Slavko Slavko Poglajen
bivši član in namestnik predsednice Uprave UPPG
 ZLOBKO Martin Martin Zlobko
bivši član Uprave UPPG
 SUŠNIK Jože Jože Sušnik
bivši član Uprave UPPG
 POGAČAR Anči Anči Pogačar
bivša članica uprave
KENDA Ivan Ivan Kenda
član uprave v letu 2008/2009
 FUJAN Nuša Nuša Fujan
bivša članica Odbora za dodeljevanje štipendij in bivša članica Uprave UPPG
Janez K_ Janez Kimovec (16.2. 1942 – 29.08.2010), je bil ustanovitelj UPPG v letu 1999. Odločitev za to je naredil po tehtnem premisleku. S svojim žarom in odločno podporo, je bistveno pomagal, da je prišlo do uresničitve tega projekta. Nazadnje, pred nekaj meseci je o tej svoji humanitarni dejavnosti povedal: “Spominjam se ustanovitve Ustanove Petra Pavla Glavarja v mladi, na novo nastali Občini Komenda. Takrat smo pravzaprav stremeli za celovitim delovanjem občine na skoraj vseh področjih družbenega življenja. Kot ustanovitelj Ustanove sem danes ponosen na njeno delovanje. Vesel sem, da je misel Ustanove danes še prav tako živa kot ob ustanovitvi oz. se je še obogatila.” Janez je velik človek. Znal se je veseliti naših skupnih uspehov.Člani Petra Pavla Glavarja smo mu hvaležni za vse, kar je dobrega storil, za neomajno podporo in spodbude, ki nam jih dajal kot ustanovitelj in občinski funkcionar, prvenstveno pa kot človek.Janez, hvala ti za vse!
BOŠEVSKI Igor Igor Boševski
namestnik predsednice Uprave UPPG, v mandatu 2008-2012
Marica Erce
bivša članica uprave UPPG
GRILC Tinkara Tinkara Grilc
bivša članica uprave UPPG
KORITNIK Vid Vid Koritnik
bivši član nadzornega sveta UPPG (2004 – 2012)
  Katja Tabernik
bivša članica nadzornega sveta UPPG
MLINAR Mihael Mihael Mlinar
bivši ustanovitelj in član uprave UPPG
  Danica Kuhar
bivša članica uprave UPPG
  Damijan Dolinar
bivši član odbora za dodeljevanje štipendij UPPG
 marija_schumet Meri Schumet (Mery), (10.5.1945 – 16.10.2014)
Mery je bila članica Uprave UPPG od leta 2002 do svoje smrti. Leta 2012 je prejela priznanje dobrotnice UPPG za njeno dolgoletno delo. Bila je s srcem vdana delu za UPPG. Bila je pogumna, in zelo je imela rada svojo družino, posebej veliko veselja je imela z vnuki.Najbolje govori Mery sama, kako široko srce je imela in zdrav razum. Ob desetletnici UPPG je za zbornik napisala naslednje:
Že kar nekaj let je od tedaj, ko sem sprejela povabilo predsednice Uprave UPPG gospe dr. Marte Ciraj in postala članica uprave UPPG. Biti član UPPG pomeni delati brez plačila za opravljene ure, ne prejemati sejnin ali kilometrin, za dobrobit naše mladine, po zgledu velikana dobrote Petra Pavla Glavarja.
Zavedam se, da je v izobraževanju in znanju moč in obstoj našega naroda! Občani Komende! Zaupajmo si, sodelujmo z ustanovo UPPG in bodimo prijatelji med seboj. 
Mery“Mery, hvala Ti za vse!
DOBNIKAR Marija Mija Dobnikar nekdanja članica in predsednica Odbora za dodeljevanje socialne pomoči
  Raiko Rekanović prostovoljec pri razdeljevanju živil