Za študijsko leto 2023/24 razpisujemo eno dijaško in eno študentsko štipendijo z možnostjo podaljšanja.
Rok za oddajo vloge je 12. 9. 2023.

V primeru dveh ali več prijav na razpisano vrsto štipendij bodo prosilci pozvani k predložitvi dohodninske odločbe, kakor to sicer določa 7. člen Pravilnika o štipendiranju mladih občanov Komende. (dodano 23. 8. 2023)

Celotno besedilo razpisa

Vsa morebitna vprašanja glede razpisa lahko naslovite na info@uppg.si ali 051 359 379

RAZPIS ŠTIPENDIJ
Verified by MonsterInsights