Ustanova tudi letos namenja omejena finančna sredstva pomoči občanom Občine Komende v hudi denarni stiski.

 
Razpis je odprtega značaja, z rokom 30. 12. 2024. Vloge rešujemo do izrabe namenskih sredstev.  
 
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči bo obravnaval prošnje, prispele na naslov:
 
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči
UPPG
Zajčeva 23
1218 Komenda
ali
 
Vloga je popolna, kadar vsebuje dokumente, ki jih prosilec predloži v lastnem interesu:
  • dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda (kopija veljavnega osebnega dokumenta),
  • kopije položnic,
  • kopijo odločbe CSD o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ne sme biti starejša od enega leta,
  • podpisana pisna prošnja za pomoč z navedbo popolnih osebnih podatkov prosilca (ime in priimek, naslov, telefonska številka),
  • prošnji se lahko neobvezno priloži tudi priporočilo za pomoč Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota Kamnik, Župnijske Karitas Komenda ali krajevne organizacije Rdečega križa.
 
Predlagatelj je lahko tudi posameznik, ki pozna stisko bližnjega.
 
Razpis socialne pomoči
Verified by MonsterInsights