O KNJIGI

V letu 2021 smo praznovali 300. obletnico rojstva Petra Pavla Glavarja. Knjiga je sinteza že znanega o Glavarjevem življenju, hkrati pa tudi opis življenjskih razmer v 18. stoletju. V njej je prvič objavljena podrobna časovnica Glavarjevega življenja in pregledno opisani njegovi stiki z habsburškim dvorom. Prispevki obravnavajo njegovo prizadevanje na področju šolstva, pastorale, gospodarstva in dobrodelnosti. Posebej je predstavljena Glavarjeva rejniška družina in njegovo delo za širjenje čebelarskega znanja. V knjigi so predstavljeni takratni zemljevidi in še ohranjena Glavarjeva dediščina.

12 avtorjev je v 15 poglavjih in na skupno 213 straneh opisalo življenje naših prednikov v 18. stoletju in predstavilo marsikatero podrobnost o delovanju Petra Pavla Glavarja. Knjiga vsebuje čez 400 nožnih opomb in je opremljena s 60 slikami
Elektronska knjiga bralcu omogoča s hiperpovezavami ogled 50 izvirnih dokumentov.
 
Ogled je možen na spletni strani: shorturl.at/euKP7.
 
 
 
 
Branje knjige: (Ne)poznani Glavar
Verified by MonsterInsights