ODGOVORI KANDIDATKE/KANDIDATOV ZA ŽUPANJO/ŽUPANA OBČINE KOMENDA

ODGOVORI KANDIDATKE/KANDIDATOV ZA ŽUPANJO/ŽUPANA OBČINE KOMENDA

Kot ena od najbolj dejavnih nevladnih organizacij v Občini Komenda smo na kandidatko/kandidate za županjo/župana Občine Komenda naslovili nekaj vprašanj. Vprašanja obravnavajo področja našega delovanja – tj. skrb za skupnost, delo z mladimi, dobrodelnost, domoznanstvo in spodbujanje prostovoljstva.Z njihovimi odgovori