Ustanova Petra Pavla Glavarja za šolsko/študijsko leto 2022/23 razpisuje ​​štiri dijaške in ​​tri študentske štipendije z možnostjo vsakoletnega podaljšanja.

Prijavijo se lahko dijaki in študentje, ki ne prijemajo nobene druge štipendije in imajo stalno bivališče v Občini Komenda. V imenu mladoletnih dijakov lahko za štipendijo zaprosijo njihovi starši oz. skrbniki.
 
Po Pravilniku o štipendiranju mladih občanov Komende (sprejet 3. 10. 2017, veljaven od 20. 10. 2017) bo dijaška štipendija znašala 127 €, študentska 190 €.
 
Rok za oddajo vloge je 2​8​. 1​0​. 202​2​.
 
 
 
 
Razpis štipendij 2022/23
Verified by MonsterInsights