Gospa Angelca Žerovnik, rojena na Planini pri Sevnici je že od leta 1976 aktivna občanka Komendske občine. Sodelovala je pri neštetih predavanjih, strokovnih delih, raziskovalnih nalogah, organiziranih posvetih in simpozijih, pri velikem številu strokovnih in poljudnih prispevkov, razpravah, … tako doma kot tudi po svetu. Delovala je na občinski ravni. Ob ustanavljanju skavtskega stega Ognjeviti Delfin – Komenda 1 je vodila tečaj usposabljanja za prve skavtske voditelje. Že 24 let je predsednica Društva narodnih noš v Komendi. Od leta 1999 je aktivna v Odboru za dodeljevanje štipendij pri Ustanovi Petra Pavla Glavarja; v okviru Ustanove pa je imela tudi različna predavanja. Sodelovala je z OŠ Komenda kot predavateljica za starše, v pomoč pa je bila tudi svetovalni službi in staršem. Bila je članica Župnijske Karitas, Župnijskega sveta Komenda in vodila je Odbor za katoliške izobražence. Za lažje vodenje pri ustanovitvi skavtov v Komendi je za voditelje pripravila izobraževanje iz vsebin potrebnih za uspešno vodenje mladih. Aktivno pa je sodelovala pri strokovnem svetu Medgeneracijskega društva. 

 
Poleg udejstvovanja v Komendi pa je bila aktivna tudi na državni ravni. Leta 1990 – 1993 je bila v prvi slovenski skupščini poslanka Zbora združenega dela. 1992 – 1996 kot članica Komisije za pregled sveta Republike Slovenije za šolstvo in šport, do leta 2000 pa je bila članica Komisije za pregled dela pri prenovi šolstva v Republiki Sloveniji. Kot članica Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je sodelovala kar 22 let, prejela pa je tudi naziv častne članice v Društvu katoliških pedagogov. Veliko se je ukvarjala z reševanjem težav otrok s posebnimi potrebami v razvoju, pri čemer pa še vedno aktivno sodeluje in pomaga v Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo Psihiatrične klinike Ljubljana. Kljub upokojitvi pa ostaja predsednica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

 

V zadnjih letih pa je s svojim možem dr. Markom Žerovnikom, napisala še knjigo, ki zajema to, kar je odkrivala v svojem prostem času – Potovanja. 

 
Na slavnostni seji občinskega sveta, v torek, 15. maja je ga. Angelca Žerovnik na predlog Ustanove Petra Pavla Glavarja zasluženo prejela Srebrno priznanje Občine Komenda za njene dosežke in trud. V svojem zahvalnem govoru je še posebej pozdravila vse udeležence v narodnih nošah, saj s tem pomagajo ohranjati tako pomembno kulturno dediščino.

 

Govor pa je zaključila z besedami: 

“Priznanje ne jemljem samo, kot da je dano meni, ampak mnogim, ki doživljajo stiske, ki potrebujejo vzgojo, uspehe. To delo ni vedno samo bleščeče, je pa zelo pomembno. Hvala, da ste tudi to videli.” 

 

Lucija Jurkovič 

štipendistka UPPG 

 

 

SREBRNO PRIZNANJE ga. Angelci Žerovnik
Verified by MonsterInsights