• Žalar, Andrej DOBROTNIKI USTANOVE IN TRADICIONALNI KONCERT
  Ob barvni sliki, na kateri so dobrotniki, ki so se udeležili novoletnega koncerta, je zapisano, da je bil koncert, ki se je zgodil 21. januarja, odlično obiskan, podan je tudi kratek opis dela Ustanove v preteklem letu. Objavljena je tudi barvna fotografije nastopajoče skupine Puschluschtae.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2011), str. 4, Komenda
 • dr. Ciraj, Marta UPPG, POROČILO O DELU V LETIH 2009 in 2010
  Dr. Marta Ciraj se ob obeleženi desetletnici Ustanove najprej zahvaljuje vsem, ki so Ustanovo kakorkoli podpirali, ji pomagali in bili vanjo vključeni. Nadaljuje z opisom dejavnosti UPPG, nato pa kronološko opiše dogodke, ki jih je UPPG organizirala ali bila prisotna kot udeleženka v preteklih dveh letih (novoletni koncert, koncert za žene, kmetijski sejem, koncert z domačimi talenti, poklicno usposabljanje mladih, Šola za vrednote in življenje, izid zbornika UPPG in zgoščenke Stres in depresija). V letu 2010 je bilo v Ustanovi 10 štipendistov, leto prej pa 11. UPPG je delovala tudi na socialnem področju, kjer je pomagala družinam, potrebnih pomoči – s plačilom položnic ali pa s pomočjo občanov v gmotnih dobrinah.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Društva, 1(2011), str. 5, Komenda
 • Pavlič, Jože VIDEL SEM ŽALOSTNE OBRAZE
  UPPG je tudi letos pripravila božično obdarovanje naših občanov in družin v stiski. UPPG se za vse zbrane darove zahvaljuje trgovinam po občini in vsem darovalcem, ki so marsikomu polepšali praznike. Poleg tega avtor prispevka naproša vse občane, da namenijo del dohodnine Ustanovi ter da se čim številčnejše udeležujejo njenih akcij in tako pomagajo sokrajanom v stiski.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Društva, 1(2011), str. 5, Komenda
 • Paladin, Jasna DOBRODELNI KONCERT USTANOVE PETRA PAVLA GLAVARJA
  Člani Ustanove Petra Pavla Glavarja, ki v občini Komenda s štipendijami in finančno pomočjo že enajsto leto pomaga nadarjenim učencem in dijakom ter socialno šibkim občanom, so skupaj s člani Kulturnega društva Komenda pripravili tradicionalni ponovoletni dobrodelni koncert, na katerem so tokrat nastopili mladi pevci Okteta Puschluschtae.
  Gorenjski Glas, 1(2011)
 • Pavlič, Jože MEJAČEVI IZ KOMENDE
  UPPG je 19. marca pripravila predstavitev knjige dr. Branka Marušiča z naslovom Mejačevi iz Komende. Poleg avtorja so bili na prireditvi tudi urednik dr. Bojan Balkovec, prof. France Pibernik; vodila jo je dr. Marta Ciraj, za glasbo je poskrbela Katja Ravnikar z igranjem na citre, Jože Pavlič pa je recitiral eno svojih pesmi.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, 3(2011), str. 7, Komenda
 • Pavlič, Jože MEJAČEVI IZ KOMENDE
  Predstavitve knjige, ki jo je na pobudo Klemena Pibernika iz Suhadol pri Komendi pripravila Ustanova Petra Pavla Glavarja, umetniško pa sta jo obogatila Katja Ravnikar z igranjem na citre in Jože Pavlič z recitacijo svoje pesmi Oda domovini, se je udeležilo veliko ljudi. Poleg pisca knjige dr. Branka Marušiča sta bila na prireditvi tudi urednik dr. Bojan Balkovec in prof. France Pibernik. Vodila jo je predsednica UPPG dr. Marta Ciraj, ki je pripravila tudi program predstavitve. Na koncu je k besedi povabila tudi poslušalce, med katerimi so bili tudi številni potomci Mejačevih.Ob članku je objavljena črno-bela fotografija s predstavitve.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Zanimivosti, 4(2011), str. 11, Komenda
 • Pavlič, Jože PREDSTAVITEV MAGDALENE GORNIK
  Diplomirana teologinja Martina Kraljič, avtorica knjige o Magdaleni Gornik (1835-1896) z Gore pri Sodražici, je 2. aprila zvečer v nekdanji Glavarjevi bolnišnici v Komendi na povabilo predsednice Ustanove Petra Pavla Glavarja (UPPG) dr. Marte Ciraj predstavila to slovensko kandidatinjo za blaženo. O Gornikovi sta govorila tudi njen prapranečak Drago Arko, ravnatelj Glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano, ter profesor violine na tej šoli, in prapranečakinja Patricia Walsh iz ZDA. Prireditev je povezovala dr. Marta Ciraj. Objavljena je tudi črno-bela slika s predavanja.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Društva, 5(2011), str. 10, Komenda
 • Pavlič, Jože VELIKONOČNA OBDARITEV
  Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) je tudi letos pred veliko nočjo (od 1. do 18. aprila) pripravila obdarovanje občanov v stiski. V dobrodelni akciji so sodelovale trgovine TUŠ in Marija v Mostah, Kmečki hram na Križu in Palček v Komendi, izpeljal jo je Odbor za dodeljevanje socialne pomoči pri UPPG. Ustanova se vsem trgovinam in posameznikom, ki so sodelovali in prispevali darove, najlepše zahvaljuje.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Društva, 5(2011), str. 11, Komenda
 • Pavlič, Jože KAJ IMAMO V KOMENDI GLAVARJEVEGA?
  V ponedeljek, 2. maja, smo Komendčani praznovali 290. obletnico rojstva našega največjega rojaka Petra Pavla Glavarja (1721-1784). Avtor članka piše, kaj imamo v Komendi njegovega, med drugim je omenjena tudi Ustanova Petra Pavla Glavarja in izid zbornika o njej v letu 2010.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Zanimivosti, 5(2011), str. 12, 13, Komenda
 • UPPG, SPOŠTOVANE GOSPODINJE IN GOSPODARJI!
  UPPG vabi občane, da prispevajo domače dobrote in izdelke domače obrti, ki jih bo nato Ustanova ponudila obiskovalcem na jesenskem kmetijskem sejmu. Izkupiček bo v celoti namenjen za izvajanje namena Ustanove, štipendiranje ter pomoč socialno šibkejšim in pomoči potrebnim. Objavljen je tudi logotip Ustanove.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, 8-9(2011), str. 44, Komenda
 • Uprava UPPG, MEDGENERACIJSKI CENTER KOMENDA
  Uprava UPPG se ne strinja s sklepom Občinskega sveta Občine Komenda o prodaji Medgeneracijskega centra Komenda ter navaja razloge, zakaj je Medgeneracijski center ključnega pomena za občino Komenda. Uprava UPPG zahteva, da omenjeni Občinski svet ponovno preuči možnosti, da Medgeneracijski center ostane pod okriljem Občine Komenda. Hkrati Uprava UPPG zahteva, da Občinski svet v zvezi z Medgeneracijskim centrom ne odloča brez sodelovanja ustanoviteljev Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda. Uprava UPPG hkrati pričakuje, da bo Svet Zavoda Medgeneracijsko središče pripravil načrt za izhod iz sedanje situacije, t.j. za postavitev Medgeneracijskega središča Komenda.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 11(2011), str. 4-5, Komenda
 • Pavlič, Jože V PREMISLEK
  Avtor prispevka razčlenjuje neumestnost sklepa Občinskega sveta Občine Komenda o prodaji Medgeneracijskega centra Komenda, obenem pa se sprašuje, ali se odgovorni v komendski občini sploh zavedajo, kakšne posledice ima lahko izguba omenjenega centra za to občino. Med drugim tudi izguba nujno potrebnih primernih prostorov za razširjeni vrtec, zdravnika in ostarele. Avtor še opozarja, da bi Zavod Medgeneracijsko središče Komenda, Društvo upokojencev Komenda in UPPG Komenda, ki so poleg Občine Komenda ustanovitelji Medgeneracijskega središča Komenda, z njim nadaljevali dobrodelno dejavnost in plemenito izročilo Petra Pavla Glavarja v Komendi, tako pa bomo, če se bomo odpovedani skrbno pripravljenemu in načrtovanemu projektu, marsikaj izgubili.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 11(2011), str. 5-6, Komenda
 • Pavlič, Jože ŽIVETI ZA DRUGE
  Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) je 4. novembra začela s Četrto šolo za vrednote in življenje. Letos je kot predavatelja povabila domačega razumnika, diplomiranega teologa in nekdanjega urednika pri Celjski Mohorjevi družbi Matija Remšeta. Predavanja so si tedensko sledila v naslednjem vrstnem redu: Za človeka gre, Hočem živeti, Zvest sem, Imam dovolj in sem hvaležen ter Krščanska avantura in lik Sina človekovega. Objavljen je logo Ustanove in črno-bela fotografija s predavanja.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, 11(2011), str. 14, Komenda
 • Paladin, Jasna ŠOLA ZA VREDNOTE IN ŽIVLJENJE
  Dobrodelna Ustanova Petra Pavla Glavarja je letos pripravila že 4. Šolo za vrednote in življenje, ki bo tudi tokrat potekala pet petkov vse do sredine decembra. Letošnjo bo vodil priznani katoliški mislec Matija Remše z Gmajnice.
  Gorenjski Glas, 11(2011)
 • UPPG, VABILO NA NOVOLETNI KONCERT
  UPPG in Kulturno društvo Komenda prirejata novoletni koncert z Otom Pestnerjem in Pro anima singers. Koncert bo 20. januarja ob 19.30 v dvorani Kulturnega doma v Komendi. Objavljena sta znaka Ustanove in Kulturnega društva Komenda ter črno-bela fotografija Ota Pestnerja.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 12(2011), str. 10, Komenda
 • Pavlič, Jože BODI PROSTOVOLJEC, SPREMINJAJ SVET!
  Naslovna misel prispevka je bila vodilna misel evropskega leta prostovoljnih dejavnosti, za kakršnega je leto 2011 razglasil Svet Evrope; 5. december pa je mednarodni dan prostovoljstva že od leta 1985. V preteklem letu smo v občini opravili veliko ur prostovoljnega dela, na tiste stvari, ki so v življenju med najbolj pomembnimi, nas je v Šoli za vrednote in življenje Ustanove Petra Pavla Glavarja spomnil Matija Remše. Darovi naših občanov v košarah UPPG Komenda, s katerimi je Ustanova o božiču obdarovala pomoči potrebne v naši občini, so tudi letos razveselili vse prejemnike. Avtor se ob tej priložnosti vsem, ki so karkoli darovali, najlepše zahvaljuje.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Zanimivosti, 12(2011), str. 11, Komenda
 • Pavlič, Jože SREČANJE S ŠTIPENDISTI UPPG
  V sredo, 14. decembra, je bilo v sejni sobi Občine Komenda srečanje vodstva UPPG z njenimi štipendisti, njihovimi starši in mentorji. Predsednica Uprave UPPG dr. Marta Ciraj je najprej predstavila gmotno stanje ustanove, nato je spregovorila o obvezni delovni praksi štipendistov v šolskem letu 2011/2012 ter o programu dela Ustanove v istem časovnem obdobju. Udeleženci srečanja so podprli njen predlog, da je treba pridobiti vsaj starše štipendistov, pa tudi čim več ostalih občanov, da bodo namenili del dohodnine upravičencem za donacije tej ustanovi, želijo pa si tudi, da Občina Komenda tej ustanovi v letu 2012 nameni vsaj enako denarno podporo, kakor jo je v letu 2011. Navzoče sta nagovorila tudi predsednik Odbora za dodeljevanje socialne pomoči Jožef Pavlič in nekdanji podžupan Občine Komenda Mirko Kepic.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, 12(2011), str. 12, Komenda
LETA 2011

Dodaj odgovor

Verified by MonsterInsights