14.12.2011 Objavljen je program Delovne prakse štipendistov UPPG 2011/2012

14.12.2011 Srečanje UPPG s štipendisti, njihovimi starši in mentorji je bilo v sejni sobi Občine Komenda, Glavarjeva 104 (Glavarjeva bolnica). Srečanje je vodila dr. Marta Ciraj, predsednica Uprave UPPG, predsednica Odbora za dodeljevanje štipendij, dr. Angelca Žerovnik je bila upravičeno odsotna. Nadomeščala jo je gospa Danica Zmrzlikar. Predsednik Odbora za dodeljevanje socialne pomoči, Jožef Pavlič, je ob koncu srečanja podal duhovno misel. Nadzorni svet je zastopal član Mirko Kepic. Na prijateljskem srečanju so se dogovorili za program dela UPPG v letu 2011-2012, za program delovne prakse štipendistov. Zapisnik srečanja je vodila štipendistka Anja Čebulj.

November in december 2011 Nadaljevalni seminar v okviru Šole za vrednote in življenje z naslovom Kažipoti in vabila. Seminar je vodil katoliški mislec, občan Občine Komenda, Matija Remše. Teme predavanj so bile naslednje: Za človeka gre (4.11.2011), Hočem živeti (ne ubijaj), (11.11.2011), Zvest sem (ne prešuštvuj, ne želi svojega bližnjega žene), (25.11.2011), Imam dovolj in sem hvaležen (ne kradi, ne želi svojega bližnjega blaga), (9.12.2011) in Krščanska avantura in lik Sina človekovega (15.12.2011). Odgovorna za izvedbo seminarja je bila dr. Marta Ciraj.

07.10.2011 – 09.10.2011 Jesenski kmetijski sejem. Tudi tokrat je UPPG v soglasju s Konjeniškim klubom Komenda postavila stojnico  v šotoru. Namen je predstavljanje Ustanove in zbiranje prostovoljnih prispevkov. Ponujali smo domače dobrote, ki so jih darovali dobrotniki.

13.05.2011 Predstavitev Suhadolčeve knjige »Stoli 3« in delo mizarja Antona Makšeta iz Gmajnice. Prireditev je potekala v Glavarjevi bolnici, Glavarjeva 104, 1218 Komenda, ob 20. uri. Uvodoma je v imenu UPPG prisotne pozdravila predsednica Uprave, dr. Marta Ciraj ter prebrala Slomškovo »drobtinico« za 13. maj. Knjigo »Stoli 3« je predstavil njen avtor arhitekt Janez Suhadolc, pri čemer je dal poseben poudarek uspešnemu in dragocenemu sodelovanju z mizarskim mojstrom iz Gmajnice, gospodom Antonom Makšetom. Arhitekt Janez Suhadolc je namreč gospoda Makšeta v svoji knjigi »Stoli 3« na seznamu »Umetniki in mojstri različnih strok, ki so s svojim znanjem in izkušnjami pomembno prispevali k mojim izdelkom« uvrstil na prvo mesto, saj je velik del izdelkov, predstavljenih v knjigi, izdelal prav Makše. V pogovoru so svoje sodelovanje z mizarjem Makšetom predstavili tudi arhitekta Branko Uršič ter Peter Kerševan ter nekdanji sodelavec v Stolu Kamnik mizar Jože Šimenc. Matija Remše je pogovor nadgradil s svojim razmišljanjem o duhovni plati ustvarjanja. Vsebinsko in duhovno bogato kulturno-izobraževalno prireditev, s katero je mnogo občanov bilo seznanjenih s premalo znanim in cenjenim delom soobčana, je organizirala in povezovala Anja Marija (Ciraj) Arko. Pri pripravi prireditve so sodelovali še arhitekt Janez Suhadolc ter člani UPPG, dr. Marta Ciraj, Majda Ravnikar ter Danica Zmrzlikar in štipendist Domen Jurkovič. Luka Karničnik je v duhu dobrodelnosti prireditev posnel prostovoljno in brezplačno.

02.04.2011 Predstavitev življenja in daritve Magdalene Gornik. Prireditev je bila v Glavarjevi bolnici, Glavarjeva 104, 1218 Komenda, ob 20. uri. Delo in življenje Magdalene Gornik je predstavila Martina Kraljič. Pričevali pa so: Janez Kraljič, dva prapranečaka Magdalene Gornik, Drago Arko in Patricija Walsh (iz ZDA, Los Angeles) ter slikarka Jana Vizjak. Na prireditvi so s kulturnim programom sodelovali: Drago Arko, violina, sicer ravnatelj Glasbene šole sv. Stanislava v Škofovih zavodih Šentvidu nad Ljubljano, Vlasta Doležal Rus, špinet, Jože Pavlič je prebral dve svoji pesmi o križu. Duhovno zelo bogato in dobro obiskano prireditev, predvsem je bilo veliko mladih, tudi štipendistov UPPG, je organizirala in povezovala predsednica Uprave UPPG, dr. Marta Ciraj. Pri pripravi prireditve sta sodelovali tudi Majda Ravnikar, članica Uprave UPPG in Danica Zmrzlikar, članica Odbora za dodeljevanje štipendij UPPG.

20.03.2011 Predstavitev knjige o Mejačih iz Komende avtorja dr. Branka Marušiča. Na prireditvi so sodelovali: Katja Ravnikar je zaigrala dve skladbi na citre, Jože Pavlič je prebral eno lastno pesem, prof. France Pibernik je predstavil nekaj pomembnih osebnosti iz Komende, avtorja in širši pomena take družinske kronike pa je predstavil doc. Bojan Balkovec, iz Filozofske fakultete Ljubljana. Knjigo je predstavil avtor sam. Izjemno dobro obiskano prireditev, ki je UPPG organizirala na predlog Klemena Pibernika, je povezovala predsednica Uprave UPPG, dr. Marta Ciraj. Pri pripravi prireditve je sodelovala Danica Zmrzlikar, članica Odbora za dodeljevanje štipendij UPPG.

21.01.2011 Veliki novoletni koncert Ustanove Petra Pavla Glavarja, v sodelovanju s Kulturnim društvom Komenda in Občino Komenda, na katerem je nastopil oktet Pushluschtae, vokalni osmerec brez krčmarja, kot se sami imenujejo. Večer nam je polepšal s priredbami svetovnih in domačih uspešnic. Poslušalec se ne more načuditi sposobnostim njihovih glasilk in izvirnosti njihovega izvajanja. Ob tem pa so iskrivi, polni mladostne zagnanosti in veselja. Lep zgled! S priznanji se je, kot vsako leto, Ustanova zahvalila skupno 17 dobrotnicam in dobrotnikom. Prisotne so nagovorili predsednica Uprave UPPG, dr. Marta Ciraj, dr. Angelca Žerovnik in g. Jože Pavlič. Koncert sta povezovala Mojca Zmrzlikar in Sašo Slabajna, oba štipendista UPPG. Po koncertu je bilo prijetno druženje v prostorih Mladinskega centra Komenda, v Mravljišču, v skupni organizaciji Občine Komenda, Kulturnega društva in UPPG.

2011 …

Dodaj odgovor

Verified by MonsterInsights