• Kremžar, Baldomir. Vroče poletje – razgrete diskusije (Fundacija Petra Pavla Glavarja). Prispevek govori o tem, kako je svetnica dr. Marta Ciraj (SLS) na 7. seji Občinskega sveta Občine Komenda 27. julija 1999 obrazložila razloge za ustanovitev Fundacije Petra Pavla Glavarja, kje naj bi bil njen sedež itd. ter kakšni so bili odmevi na njene besede. Aplenca 8-9 (1999) str. 5. Komenda.
  • Drolčeva., V. Ustanova – fundacija Petra Pavla Glavarja. Prispevek o vabilu na sestanek za ustanovitev te ustanove, njen namen, smoter in pomen, kako je bilo na ustanovitvenem srečanju in kdo so člani uprave in nadzornega odbora ustanove. Objavljena je tudi črnobela fotografija župana, občinskih svetnikov in drugih udeležencev ustanovitvenega srečanja z napisom V Komendi ni posebnega zanimanja za dobrodelnost. Aplenca 11 (1999), str 9. Komenda.
LETA 1999

Dodaj odgovor

Verified by MonsterInsights