26.10.2000 podeljene prve štipendije Alenki Boroša, Mateji Bremšak, Luku Žnidarju, Veroniki Pavlič, Marjani Kern in Katji Perme Sušnik.

09.10.2000 razpis za dodelitev pomoči ostarelim in drugim pomoči potrebnim občanom Občine Komenda; brez odziva, na pobudo centra za socialno delo pomoč podeljena mladoletni osebi.

01.06.2000 prvi razpis: tri štipendije za dijake in tri za študente za šolsko leto 2000/2001.

15.05.2000 objavljena: Pravilnik o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov nadarjenih mladih občanov Občine Komenda in Pravilnik o dodeljevanju pomoči ostarelim in drugim pomoči potrebnim občanom Občine Komenda.

01.03.2000 sklenjena pogodba o sodelovanju med UPPG in Občino Komenda.

24.02.2000 uprava Ustanove Petra Pavla Glavarja sprejme Statut Ustanove Petra Pavla Glavarja in imenuje Nadzorni svet UPPG (3 člani, kasneje svet sam izvolil za predsednico Damjano Petek Tepina), Odbor za dodeljevanje štipendij (pet članov, odbor je na 1. Seji 13. Marca 2000 izvolil predsednico dr. Angelco Žerovnik), Odbor za dodeljevanje socialne pomoči (3 člane, odbor je na 1. Seji 9. Marca izvolil za predsednika Jožeta Pavliča).

17.02.2000 prva redna seja Ustanove Petra Pavla Glavarja, na kateri se je Uprava UPPG konstituirala, za predsednico Uprave UPPG imenovana dr. Marta Ciraj, za podpredsednika pa Vincencij Petek.

11.02.2000 v Uradnem listu RS, št. 12/2000 z dne 11.02.2000. objavljeno soglasje k ustavitvenemu aktu št. 028-39/99-lnml je dne 01. februarja 2000, dalo Ministrstvo za šolstvo in šport.

2000 …

Dodaj odgovor

Verified by MonsterInsights