23.12.1999 sprejet Ustanovitveni akt, s katerim ustanovitelji ustanavljajo Ustanovo Petra Pavla Glavarja, določajo ime in sedež, namen, ustanovitveno premoženje ter osnove organizacije ustanove. Ustanovitelji: dr. Marta Ciraj, Janez Kimovec, Alojz Lah, Mihael Mlinar, Vincencij Petek, Viktorija Drolec.

12.11.1999 pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet odprt žiro račun z imenom Ustanova Petra Pavla Glavarja.

19.10.1999 ustanovni sestanek Ustanove Petra Pavla Glavarja v dvorani Kulturnega doma v Komendi.

1999 …
Verified by MonsterInsights