Marsikateri starostnik dobro nameren nasvet jemlje kot pritisk ali siljenje v nekaj, kar jim ne ustreza, kot nasilje ali grožnjo. Najbolj skrito nasilje nad starejšimi se dogaja v ustanovah, v katerih se ljudje zdravijo ali se nahajajo v trajni, začasni, dnevni ali nočni oskrbi. Nasilje povzročajo hote ali nehote zaposleni oskrbovalci in drugo osebje ustanove. V domovih za ostarele ljudi večinoma prebivajo najranljivejša skupina starostnikov. Delo z njimi je psihično in fizično zelo zahtevno.

Koncept in metodika oskrbe v množičnih oskrbovalnih ustanovah izhajajo iz normativov in standardov, niso pa upoštevane individualne potrebe oskrbovancev in dejstvo, da je vsak enkraten v starosti in bolezenski onemoglosti, bolj kot prej v zdravju.

Od oseb oskrbovalne službe je odvisno, kako kvalitetno in predano bo opravljal svoje delo. Lahko se je usposobiti za nudenje nege, težje pa se zavzeti za stalen čuteč človeški odnos in primerno komuniciranje s starim, bolnim in onemoglim človekom.

Tudi socialne oskrbovalke, ki opravljamo delo na terenu, moramo biti pri svojem delu zelo previdne na vseh področjih. Smo gostje v tujem domu, kjer veljajo hišna pravila. Zelo moramo paziti na besede, kretnje in spoštovati uporabnika ne glede na njegovo socialno, materialno, telesno ali duševno stanje.

Vsi, ki delamo na področju socialnega varstva, moramo imeti stroga etična in moralna merila. Starejši imajo dovolj svojih osebnih in družinskih brazgotin, po najboljših močeh se trudimo, da ne povzročimo novih ran.

(povzetek prispevka Olge Hace, objavljen v Aplenci – Glasilo Občine Komenda, št. 06/2018, str. 11); (vir slike: https://www.filantropija.org/je-nasilje-nad-starejsimi-problem-starih-in-mladih/ )

OLGIN KOTIČEK – NASILJE NAD OSTARELIMI
Verified by MonsterInsights