V petek, 24.5. ob 19.00 je imel štipendist UPPG in študent zadnjega letnika psihologije David Osolnik predavanje na temo Človekovo dostojanstvo ali njegove pravice. V sklopu predavanja smo debatirali o tem, kaj je dostojanstvo, kako se povezuje s človekovimi pravicami in na kakšen način je bilo v preteklosti in je še v današnjem času dostojanstvo človeka oskrunjeno.

V sklopu predavanja smo se dotaknili dogodkov kot so holokavst, zasužnjevanje črncev in Egipčanov, borba žensk za volilne pravice… Po skupinah smo se pogovarjali o definiciji dostojanstva in kaj sploh pomeni za nas. Naše definicije so si bile med seboj dokaj podobne, temeljile pa so na trditvi: “Ljudje smo različni in več vredni od vseh ostalih bitij, a vsi smo si med seboj enaki.” Znanstvenih definicij dostojanstva je kar nekaj, vse pa so usmerjene k zagotavljanju enakosti in edinstvenosti. “Dostojanstvo je nadredni pojem in eno od izhodišč za človekove pravice” je bil povzetek Davida Osolnika na naša razmišljanja.

Prevrteli smo čas tudi v sedanjost in debatirali o različnih skupinah ljudi, katerih je še v današnjem času dostojanstvo ogroženo in celo oskrunjeno. Dotaknili smo se invalidov, oseb z motnjami v duševnem zdravju oz. razvoju, in starejših občanov… ter na kakšen način so kršene človekove pravice in s tem posledično tudi dostojanstvo teh skupin ljudi. Kako je z zasebnostjo v digitalni dobi in s tem spoštovanjem človekovega dostojanstva? Dobijo vsi ljudje dovolj plačila za svoje delo in kako je lahko kršeno dostojanstvo delavcev, ki so plačani minimalno?

S svojimi vpogledi je našo razpravo dopolnjeval varuh človekovih pravic Peter Svetina. Razšli pa smo se s še nerešenimi vprašanji. Je možno napisati univerzalne človekove pravice, ki bodo veljale za vse narode? Kako je z definicijo dostojanstva? Lahko definiramo človekovo dostojanstvo na način, da se bodo vsi strinjali z definicijo? Kaj bi lahko naredili mi, kot posamezniki, da bi dvignili dostojanstvo vseh ljudi na zemlji?

Lucija Jurkovič, štipendistka UPPG

Človekovo dostojanstvo ali njegove pravice
Verified by MonsterInsights