Ustanova Petra Pavla Glavarja je v petek, 7. maja, skupaj z Osnovno šolo Komenda Moste v telovadnici v Mostah pripravila pogovorni večer z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino.

Kaj je institucija Varuha in s čim se ukvarja?

Varuh človekovih pravic RS je ustavna kategorija, ki ne sodi ne v izvršilno, ne v sodno in ne v zakonodajno vejo oblasti. Varuh tako ni del oblasti, ampak je nadzornik oblasti, saj s svojim delovanjem omejuje njeno samovoljo pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine. Varuh pri svojem delu ni omejen samo na neposredne kršitve v ustavi navedenih človekovih pravic in svoboščin, ampak lahko deluje v primeru kakršnekoli kršitve katerekoli pravice posameznika s strani nosilcev oblasti. Ne more pa posegati v razmerja med zasebnimi subjekti.

Človekove pravice so pravice vseh ljudi. Zapisane so v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, v razlčinih mednarodnih aktih, tudi konvencijah. Podane pa so lahko tudi v posameznih zakonih. Namen opredelitve človekovih pravic in svoboščin je omogočanje razvijanja in uporabe človeških kvalitet, inteligence, talentov in vesti ter zadovoljevanja duhovnih in drugih potreb, pa tudi omejevanje državnih moči pri uresničevanju državnih funkcij.

Pogovor z Varuhom je vodil predsednik uprave UPPG, Štefan Petkovšek, ki mu je pripravil nekaj vprašanj za pogovor, po končani debati pa je bil čas za vprašanja, ki jih je postavila publika. Veliko vprašanj se je navezovalo na pridobivanje moči in zaupanja Varuha med ljudmi, na delovanje same organizacije ter na okoljsko problematiko, ki je v zadnjem času aktualna tema. Varuh je poudaril, da obravnavajo vsako pobudo z enako skrbnostjo, ne glede na to, ali jo poda en sam ali več pobudnikov. Izpostavil je, da je Slovenija med drugim tudi z zagovorništvom otrokovega glasu, svetom varuha, državnim preventivnim mehanizmom in z letos ustanovljenim Centrom za človekove pravice dosegla A status med nacionalnimi institucijami varovanja človekovih pravic. Kot zanimivost, v sami ustanovi je zaposlenih približno 50 ljudi, ki se vsakodnevno ukvarjajo s problemi, katerih ni malo, na primer v petek, na dan debate je hiša prejela kar 63 pobud.

UPPG se zahvaljuje OŠ Komenda Moste za odstopljen prostor.

Doroteja Petek,
Štipendistka UPPG

ČLOVEKOVE PRAVICE – Njihov pomen včeraj, danes in jutri
Verified by MonsterInsights