V petek, 14. decembra 2018, smo se v dvorani Gasilskega doma v Komendi zbrali štipendisti in prostovoljci Ustanove Petra Pavla Glavarja. Letos je Ustanova izbrala tri nove štipendiste, dve dijakinji in enega študenta. Najprej nas je predsednica odbora za dodeljevanje štipendij Simona Ožura seznanila s tem, kakšno poslanstvo imamo štipendisti Ustanove in nam predstavila vsa dela, ki jih lahko opravljamo skozi vse leto in s tem koristimo izboljšanju Ustanove same kot tudi občine Komenda.

Kasneje so se nam pridružili še ostali prostovoljci Ustanove, ki s kakršnim koli delom pripomorejo k delovanju Ustanove – pri razdeljevanju živil, delo v odborih, upravi ali v zaledju. Srečanje smo pričeli s predstavljanjem ter s premislekom o občutljivosti in moči mreže prostovoljcev Ustanove. Nato smo si ogledali kratek animirani film o razliki, ki jo v okolje prinaša človek, ki roke tišči v svojih žepih in človeku, ki ima roke na razpolago, da pomaga tam, kjer lahko. Osrednji del vodenega srečanja je bil slavnostni podpis pogodb za nove štipendiste. Zame je bil to nek poseben trenutek, saj sem s podpisom te pogodbe postavila nov mejnik v svojem življenju.

Nazadnje smo se razdelili še po skupinah, in debatirali o tem, katere vsebine bi lahko Ustanova še dodatno ponudila občanom, kakšen je pomen prostovoljstva v skupnosti. Ozrli smo se že tudi na obeleženje 20 letnice delovanja Ustanove in 300 letnice rojstva Petra Pavla Glavarja. Sledila je pogostitev in pogovor za mizo. Zagotovo je bil to eden od decembrskih večerov, ki se jih bom še dolgo spominjala.

Doroteja Petek

štipendistka UPPG

 

 

Podpis pogodb novih štipendistov ter srečanje prostovoljcev Ustanove
Verified by MonsterInsights