1.12. 2018 so se štipendisti skupaj s predsednikom uprave Štefanom Petkovškom zbrali v Mravljišču. Najprej so se pogovorili o preteklih in prihodnjih dogodkih. Izmenjali so nekaj zamisli o njihovem prispevku k uresničevanju poslanstva Ustanove.

Vseh šest štipendistov je izpolnilo pogoje za nadaljevanje štipendiranja. Tako so lahko podpisali pogodbe o štipendiranju za šolsko/študijsko leto 2018/19.

Sama sem se jim pridružila kasneje – preko Skypa, saj sem, čeprav štipendistka, tudi študentka v tujini. Štipendisti so pekli piškote, ki so jih kasneje prostovoljci v programu razdeljevanja živil podarili občanom v gmotni prikrajšanosti.

Vida Zupin

štipendistka UPPG

DOBRODELNA AKCIJA ŠTIPENDISTOV USTANOVE
Verified by MonsterInsights