Bibliografija novoletnega koncerta KAKO LEPO! z Shirlie Roden 16. 1. 2016

 

Žalar, Andrej NADALJEVANJA DECEMBRA V JANUARJU

Ustanova Petra Pavla Glavarja je 16. januarja pripravila tradicionalni dobrodelni koncert, tokrat z gostjo Shirlie Roden. Ob njej so nastopili še Mešani pevski zbor DU Komenda, otroški in mladinski pevski zbor OŠ Komenda Moste ter citrarji Eva Poglajen, Špela Štular in Tomaž Plahutnik. Poltretjo uro programa je obogatila še posebej poudarjena zahvala mecenu Občini Komenda in posameznim dobrotnicam in dobrotnikom.

Ob članku je objavljena barvna fotografija s koncerta.

Modre novice, Regionalna informativno razvedrilna revija, 1(2016), str.8, Kamnik

Žalar, Andrej JA ZARES ZELO LEPO

Na letošnjem novoletnem koncertu Ustanove Petra Pavla Glavarja Komenda, 16. januarja 2016, z gostjo Shirlie Roden in s sodelovanjem Kulturnega društva ter Občine Komenda, so obiskovalci napolnili dvorano Kulturnega doma v Komendi. Dobrodelni vokalno-instrumentalni glasbeni opus Shirlie Roden so obogatili še Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda, Otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole Komenda Moste ter citrarji Eva Poglajen, Špela Štular in Tomaž Plahutnik. V uvodu koncerta sta pomen Ustanove poudarili dr. Marta Ciraj in dr. Angelca Žerovnik, podelila so se tudi potrdila tokratnim štipendistom – Davidu Peterlinu, Barbari Pavlinič, Roku Valenčiču in Davidu Osolniku in zahvale dobrotnikom.

Ob poročilu je objavljenih šest barvnih fotografij – skupinska fotografija nastopajočih, fotografija govora dr. Marte Ciraj, fotografija publike, fotografija Shirlie Roden, fotografija citrarskega tria in fotografija štipendistov, ki so prejeli potrdila.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2016), str. 2, Komenda

Pavlič, Jožef  KAJ NAM SPOROČA SHIRLIE RODEN?

Shirlie Roden navdih svojih pesmi išče v naravi in veri, s svojimi besedili pa želi nagovoriti in deliti z ljudmi vrednote, ki jih v življenju najbolj ceni – prijateljstvo, ljubezen, zaupanje, dobroto, verovanje, spoštovanje, mir. Med avtorskimi pesmimi, ki jih je zapela na novoletnem koncertu Ustanove najdemo: Nebeško zdravljenje (Heavenly Healing), Izberem življenje (I Choose Life), Bivol nam prinaša življenje (Buffalo Brings Us Peace), Harmonija (Harmony), Kako lepo! (How Beautiful!), Prebujenje (Awakening) ter Bodi Ljubezen (Be The Love).

Ob članku je objavljen še seznam prejemnikov priznanj UPPG za leto 2015.

Objavljeni sta dve črnobeli fotografiji s koncerta – fotografija Shirlie Roden in fotografija publike.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2016), Dogajanja, str. 10, Komenda

Ogorevc, Tone SVEŽENJ SPOMINOV NA PRETEKLO LETO 2

V pregledu leta 2015 je UPPG omenjena skupaj z o. dr. Andražem Arkom, ki je svojem predavanje o filmu izvedel v ciklu Šole za vrednote in življenje.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2016), str. 13, Komenda

Senožetnik, Aleš KONCERT ZA DUŠO IN DOBRODELNOST

V Kulturnem domu Komenda je Ustanova Petra Pavla Glavarja pripravila že šestnajsti dobrodelni novoletni koncert. Gostja večera je bila angleška pevka Shirlie Roden. Londončanka je goste navduševala s skladbami v angleškem in slovenskem jeziku, ki jih je na odru odpela skupaj z otroškim in mladinskim pevskim zborom Osnovne šole Komenda Moste, Mešanim pevskim zborom Društva upokojencev Komenda ter citrarji Evo Poglajen, Špelo Štular ter Tomažem Plahutnikom.

Ob prispevku so objavljene tri barvne fotografije s koncerta – fotografija Shirlie Roden, fotografija citrarskega tria in skupna fotografija nastopajočih.

Gorenjski Glas, 19.1.2016

Uppg VABILO NA KONCERT POZDRAV POMLADI

Ustanova Petra Pavla Glavarja skupaj s Kulturnim društvom Komenda in Občino Komenda vabi na citrarski koncert Pozdrav pomladi, ki bo potekal 18. 3. 2016 ob 19. uri v Kulturnem domu Komenda.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 2(2016), str. 2, Komenda

 

Ciraj, Marta (v imenu Uprave UPPG) ZAHVALA SODELUJOČIM NA 16. DOBRODELNEM NOVOLETNEM KONCERTU UPPG V SODELOVANJU Z OBČINO KOMENDA IN KULTURNIM DRUŠTVOM KOMENDA

Ustanova se zahvaluje vsem, ki so zaslužni za uspeh tradicionalnega dobrodelnega koncerta. Posebna zahvala gre vsem nastopajočim ter vsem tistim posameznikom, ki so so sodelovali pri pripravi koncerta in brez katerih njegov uspeh ne bi bil mogoč. Objavljen je seznam posameznikov in vseh ostalih, ki so sodelovali pri organizaciji.

Ob zahvali je objavljen logotip Ustanove.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 2(2016), Objava, Dogajanja, str. 7, Komenda

Senožetnik, Aleš ZARADI ODLIČNEGA UČITELJA STA VZLJUBILI CITRE

Na januarskem dobrodelnem koncertu Kako lepo!, ki ga je v Komendi organizirala Ustanova Petra Pavla Glavarja, so citrarji Eva Poglajen, Špela Štular in Tomaž Plahutnik dokazali, da so citre vsestransko glasbilo, na katerega se lahko izvaja vse od narodno-zabavne do klasične glasbe. Tomaž Plahutnik, citrar in učitelj na kamniški glasbeni šoli, je igranja citer učil obe dekleti. Ljubezen do citer je prenesel na obe učenki, ki sta si s svojim igranjem prislužili več državnih in mednarodnih nagrad. Vsi trije veliko igrajo na različnih koncertih, prireditvah, porokah ter raznih protokolarnih dogodkih. Zanimivo je, da so, kljub temu da jih veže toliko skupnega, prvič skupaj nastopili šele na koncertu v Komendi.

Ob prispevku je objavljena barvna fotografija Špele Štular, Eve Poglajen in Tomaža Plahutnika.

Gorenjski Glas, 2(2016)

Žalar, Andrej NEŽNE MELODIJE NEKDANJOSTI V ZAHVALO

Ustanova Petra Pavla Glavarja je 18. marca 2016 v sodelovanju s Kulturnim društvom Komenda in Občino Komenda pripravila poseben koncert v času meseca žena. Nastopili so Slovenski citrarski kvartet – Peter Napret, Anita Veršec, Janja Brlec in Tomaž Plahutnik, skupina Notice z devetimi citrarkami pod mentorstvom Petra Napreta in v sodelovanju s kitaristom Marjanom Jeretino, citrarski trio Glasbene šole Kamnik s solistko Evo Poglajen ter Katjo Vodlan in Tino Narat.

Ob članku je objavljenih pet barvnih fotografij s koncerta, fotografija nastopajočih pa se nahaja tudi na naslovnici.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 3(2016), str. 1-3, Komenda

KOMENDSKI POZDRAV MATERAM IN POMLADI

Ustanova Petra Pavla Glavarja s Kulturnim društvom Komenda in Občino Komenda, v petek, 18. marca ob 19. uri, v dvorani Kulturnega doma v Komendi organizira koncert ob prazniku žena in materinskem dnevu. To bo osrednja letošnja materinsko-pomladna prireditev v občini Komenda. Nastopili bodo mladi citrarji Glasbene šole Komenda s Tomažem Plahutnikom.

Modre novice, Regionalna informativno razvedrilna revija, 3(2016), Na kratko, str.8, Kamnik

Senožetnik, Aleš; Brun, Alenka; Lesjak, Samo IRCI, CITRE IN POMLAD

V Komendi že leta potekajo kvalitetni koncerti slovenskih in tujih izvajalcev, za kar je zaslužna predvsem dobrodelna Ustanova Petra Pavla Glavarja. Tudi petkov koncert Pozdrav pomladi v dvorani komendskega kulturnega doma ni bil izjema. Nastopil je Slovenski citrarski kvartet, ki ga sestavljajo Peter Napret, Anita Veršec, Jana Brlec in Tomaž Plahutnik. Gre za edini tovrstni stalni sestav v Sloveniji. Kot solistka je nastopila petnajstletna Eva Poglajen, ki je zaigrala tudi v triu s Katjo Vodlan in Tino Narat, učenkama kamniške glasbene šole. Koncert so popestrile še domžalske Notice, ki jih sestavlja devet citrark in kitarist. Za prijeten zaključek večera so ob minulem dnevu žena in prihajajočem materinskem dnevu vsem obiskovalcem, tudi moškim, organizatorji podelili vrtnice.

Ob poročilu so objavljene štiri barvne fotografije nastopajočih na koncertu.

Gorenjski Glas, 3(2016)

Ciraj, Marta (v imenu Uprave UPPG) ZAHVALA SODELUJOČIM IN DOBROTNIKOM KONCERTA POZDRAV POMLADI

Ustanova se iskreno zahvaljuje vsem nastopajočim, ki so sodelovali dobrodelno in brezplačno, vsem članom UPPG in zunanjim sodelavcem, ki so pripomogli k izvedbi koncerta in vsem dobrotnikom, ki so prispevali prostovoljne prispevke.

Ob zahvali je objavljen logotip Ustanove.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 4(2016), Dogajanja, str. 12, Komenda

Žalar, Andrej 17. SLAVNOSTNA SEJA, OBČINSKA IN ŠPORTNA PRIZNANJA

Ustanova Petra Pavla Glavarja je v okviru 17. praznika občine Komenda, 15. maja 2016, na slavnostni seji Občinskega sveta prejela srebrno priznanje za petnajst let delovanja s prostovoljci, sodelavci, štipendisti in organi za boljše pogoje za bivanje vseh v občini Komenda.

Ob poročilu je objavljenih sedem barvnih fotografij z dogodka, med drugim tudi fotografija vseh dobitnikov priznanj. V imenu Ustanove je priznanje prevzela dr. Marta Ciraj.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 5(2016), str. 3, Komenda

Žalar, Andrej DOBITNIKI PRIZNANJ V OBČINI KOMENDA

Ustanova Petra Pavla Glavarja je dobitnica srebrnega priznanja Občine Komenda.

Ustanova je bila ustanovljena pred petnajstimi leti za krepitev solidarnosti med ljudmi, za pospeševanje izobraževanja in razvoja talentiranih mladih ter za spodbujanje kulturne in duhovne blaginje. Vsa leta od ustanovitve sodeluje s številnimi posamezniki, družinami, podjetji, društvi in organizacijami v občini. Ustanova je do sedaj štipendirala 26 mladih nadarjenih dijakov in študentov. V sodelovanju z nekaterimi podjetji in občani zadnja štiri leta pomaga pomoči potrebnim s hrano in drugimi nujnimi artikli za življenje. Vrsto let že razpisuje denarno pomoč za plačilo položnic in nabavo kurjave za socialno šibke občane. V okviru kulturnega programa in spodbujanja duhovne blaginje organizira novoletne koncerte, koncerte za žene, matere in dekleta, predstavitve na sejmu, koncerte z domačimi talenti… Organizira tudi Šolo za vrednote in življenje.

Ob delu članka, ki govori o Ustanovi je objavljena barvna fotografija dr. Marte Ciraj s prireditve.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 5(2016), str. 4-5, Komenda

PRAZNIK, PRIZNANJA IN TUDI TEŽAVE

Ob letošnjem 17. prazniku občine Komenda je bila v nedeljo, 15. maja, popoldan v dvorani Doma krajanov Antona Breznika v Križu pri Komendi slavnostna seja občinskega sveta, na kateri so podelili občinska in športna priznanja. Med prejemniki je srebrno priznanje prejela Ustanova Petra Pavla Glavarja, ki je v petnajstih letih delovanja s prostovoljci, sodelavci, štipendisti in organi delovala za boljše razmere za bivanje vseh v občini Komenda in s tem kvalitetno obeležila občino Komenda.

Modre novice, Regionalna informativno razvedrilna revija, 5(2016), Na kratko, str.8, Kamnik

Senožetnik, Aleš ZNANI DOBITNIKI PRIZNANJ V KOMENDI

Letošnji dobitniki priznanj Občine Komenda so Marjan Koncilija, Ustanova Petra Pavla Glavarja ter Edo Grmšek. Dobitnik srebrnega priznanja je dobrodelna Ustanova Petra Pavla Glavarja, ki vse od ustanovitve leta 1999 pomaga mladim na področju izobraževanja in razvoja talentov, ukvarja pa se tudi s pomočjo ostarelim ter drugim posameznikom in družinam v socialni stiski. Nagrajencem bodo priznanja podelili 15. maja na slavnostni seji ob občinskem prazniku Občine Komenda.

Gorenjski Glas, 5(2016)

Leto 2016

Dodaj odgovor