Paladin, Jasna NOVOLENI KONCERT USTANOVE PETRA PAVLA GLAVARJA

Člani Ustanove Petra Pavla Glavarja bodo v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda v soboto, 17. januarja, ob 19. uri v Kulturnem domu Komenda pripravili že tradicionalni novoletni koncert. Letos bo nastopila Eva Černe s pianistom Miranom Juvanom in violinistom Nejcem Avbljem ter pevskim zborom Društva upokojencev Komenda in Mladinskim pevskim zborom OŠ Komenda Moste.

Gorenjski Glas, 22.1.2015, Kranj

 

Paladin, Jasna S KONCERTOM ZA POMOČ POTREBNIM

Člani Ustanove Petra Pavla Glavarja so pripravili tradicionalni, že 15. dobrodelni novoletni koncert. Glasbeni gostje koncerta so bili pevka Eva Černe, pianist Miran Juvan, violinist Nejc Avbelj, pevci Mešanega pevskega zbora DU Komenda in pevci Mladinskega pevskega zbora OŠ Komenda Moste.

Gorenjski Glas, 22.1.2015, Kranj

 

Žalar, Andrej ŠE DVORANA SE JE POKLONILA

Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda priredila že 15. tradicionalni novoletni koncert, tokrat z nastopom Eve Černe, pianista Mirana Juvana, violinista Nejca Avblja, pevcev Mešanega pevskega zbora DU Komenda in Mladinskega pevskega zbora OŠ Komenda Moste. V nagovoru pred koncertom se je Ustanovi za njeno delovanje zahvalil tudi župan Stanislav Poglajen, dr. Marta Ciraj pa je izpostavila dejavnosti Ustanove in poudarila, da vse bolj že nekaj časa narašča tudi pomoč posameznikom v stiski. Podelitvi potrdil tokratnim štipendistom Roku Valenčiču, Vanessi Bera in Barbari Pavlinič ter zahvali vsem naštetim dobitnikom priznanj je sledil nadvse bogat koncert, ki je bil tudi tokrat res lepo in veliko darilo obiskovalcem v Komendi in zares izredna zahvala vsem dobrotnikom-dobitnikom priznanj za leto 2014.

Objavljenih je pet barvnih fotografij z dogodka – dve fotografiji nastopajočih, fotografija dr. Marte Ciraj, fotografija občinstva in fotografija podelitve potrdil štipendistom.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2015), str. 2, Komenda

 

Uprava UPPG

Ustanova Petra Pavla Glavarja je za namen projekta Pomoč v živilih v letu 2014 zbrala in razdelila blago v vrednosti 6.200 EUR. UPPG je z vašo pomočjo in s svojimi aktivnostmi zbrala skupno 14.185 EUR finančnih sredstev, torej skupno 20 358 EUR. Občina Komenda je prispevala 14.800 EUR. Za štipendije je bilo razdeljeno 18.075 EUR, za socialno pomoč pa 803 EUR. Vse delo, ki ga opravlja več kot 30 prostovoljcev, je bilo izvedeno brez plačila in brez povračila stroškov. Trenutno Ustanova štipendira 8 štipendistov, 7 iz Občine Komenda in deklico iz Etiopije. Socialno pomoč v živilih redno prejema 40 družin in posameznikov.

Skupaj s člankom je objavljen logotip UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 1(2015), str. 7, Komenda

 

Ogorevc, Tone LETO JE ZA NAMI

Lansko leto je Ustanova poseben pečat pustila tudi v novembru z izvedbo večera domačih talentov, ki so na že desetem takšnem koncertu pokazali svojo ustvarjalnost in tako prispevali k uspešnemu delovanju UPPG, ki je s svojo humanitarno dejavnostjo pomemben član naše občine.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2015), str. 12, Komenda

 

 

 

ČEBELA IN OSAT

Čebelo za januar 2015 prejme Ustanova Petra Pavla Glavarja, Kulturno društvo Komenda in Občina Komenda, ki so z nastopajočimi Evo Černe, Miranom Juvanom, Nejcem Avbljem, Mešanim pevskim zborom DU Komenda in Mladinskim pevskim zborom OŠ Komenda Moste pripravili nepozaben tradicionalni novoletni koncert.

Skupaj s člankom je objavljena barvna fotografija z novoletnega koncerta.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2015), str. 12, Komenda

 

Pavlič, Jože OB NASTOPU EVE ČERNE V KOMENDI

Avtor članka ugotavlja, da že dolgo, če sploh kdaj, nismo bili v Kulturnem domu Komenda priče tako kakovostnemu glasbenemu nastopu, kot smo bili 17. januarja 2015 na 15. novoletnem dobrodelnem koncertu Ustanove Petra Pavla Glavarja (UPPG), v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda. Glavna zvezda koncerta je bila pevka Eva Černe, veliko pa sta pridala tudi Nejc Avbelj z izvrstnim igranjem na violino in pianist Miran Juvan. Prijetno je presenetil tudi Mešani pevski zbor DU Komenda, pod vodstvom Ignaca Gorjanca in ob organizacijski podpori predsednika zbora Miha Ferjuca, razveseljujo- če spodbuden pa je bil nastop Mladinskega pevskega zbora OŠ Komenda Moste pod vodstvom Marjete Čimžar. Avtor nato nadaljuje z opisom večera in pogovora z Evo Černe ter Nejcem Avbljem ter zaključi s spodbudo mladim komendski glasbenim talentom.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Kultura, 2(2015), str. 10, Komenda

 

Uppg OBISK PRI MECENKI MARIJI BEVČAR BERNIK

Štipendista Vanessa Bera in Anže Štern ter predsednica Uprave UPPG dr. Marta Ciraj so v petek, 10. aprila 2015, obiskali mecenko Ustanove, dr. Marijo Bevčar Bernik ter ji izročili priznanje Mecenke. V prisrčnem pogovoru in prijetnem vzdušju so se ji zahvalili za vso dobroto in ji zaželeli obilo zdravja.

Skupaj s člankom je objavljena črnobela fotografija s srečanja.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Zanimivosti, 4(2015), str. 35, Komenda

 

Šubic, Ana DROLČEVO POTRDILI ZA DIREKTORICO

Ustanova Petra Pavla Glavarja je, kot še zadnji od soustanoviteljev, podala soglasje k imenovanju Viktorije Drolec za direktorico zavoda Medgeneracijsko središče Komenda v naslednjem petletnem obdobju.

Gorenjski Glas, 5.5.2015, Kranj

 

Ciraj, Marta JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE

Ustanova Petra Pavla Glavarja v skladu s Pravilnikom o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov mladih občanov Občine Komenda razpisuje za šolsko leto 2015/2016 dve štipendiji za dijake in nadarjene dijake poklicnih šol. Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki od vključno drugega letnika dalje, če so v preteklem šolskem letu dosegli najmanj prav dober šolski uspeh. V objavi so navedene priloge, ki jih morajo kandidati priložiti k razpisu, rok za prijave pa je 5. september 2015. V primeru prevelikega števila kandidatov bo imel prednost pri izboru dijak z boljšim učnim uspehom, izkazano večjo aktivnostjo na drugih področjih, nižjim dohodkom na družinske člane, pripravljenost za delo v pisarni UPPG.

Ob razpisu je objavljen logotip UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 6(2015), str. 7, Komenda

 

Uprava UPPG UPPG POMOČ V ŽIVILIH  – ZAHVALA IN VABILO

Ustanova Petra Pavla Glavarja se zahvaljuje vsem dobrotnikom, ki nesebično darujejo svoje darove za pomoč bližnjemu. Ker je pomoč še naprej potrebna, Ustanova vabi dobrotnike da po svojih zmožnostih še veno darujejo – preko nakazila na transakcijski račun Ustanove ali preko materialnih dobrin (živil), ki jih lahko prinesejo v športno dvorano Komenda, vsak četrtek od 18h – 19h.

Ob objavi je objavljen logotip UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 10(2015), str. 7, Komenda

 

Uprava Uppg VABILO

Vabimo vas na 8. Šolo za vrednote in življenje, ki jo bo izvedel priznani strokovnjak za film p. dr. Andraž Arko. Šola bo potekala v »Glavarjevi bolnici«, Glavarjeva 104, 20. novembra 2015 od 19. do 21. ure. Naslov srečanja je: BITI IN POSTATI KRITIČEN GLEDALEC FILMA. Pater dr. Andraž Arko je duhovnik in Frančiškan, ki je pred tem študiral socialno pedagogiko, kjer se je začel zanimati za filme, zanimal ga je predvsem njihov vzgojni vidik. Aktivno se je ukvarjal z amaterskim igralstvom in sodeloval v nekaj predstavah, napisal je tudi vrsto poučnih knjig za mlade. Danes v župniji Marijinega oznanjenja v Ljubljani opravlja službo vzgojitelja frančiškanskih bogoslovcev in številne druge pastoralne naloge.

Članku je priložena črnobela fotografija p. dr. Andraža Arka.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 10(2015), str. 7, Komenda

 

Ciraj, Marta JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE

Ustanova Petra Pavla Glavarja v skladu s Pravilnikom o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov mladih občanov Občine Komenda razpisuje za šolsko leto 2015/2016 eno štipendijo za eno leto za študente, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v občini Komenda. Za štipendijo lahko zaprosijo študenti, ki so v srednji šoli dosegli najmanj prav dober šolski uspeh, oziroma imajo vsaj prav dobro (8) povprečno oceno vseh opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu. V objavi so navedene priloge, ki jih morajo kandidati priložiti k razpisu, rok za oddajo vloge pa je 15. november 2015.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 10(2015), str. 7, Komenda

 

Uppg NOVOLETNI KONCERT UPPG KOMENDA

Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda vabi na novoletno dobrodelni koncert KAKO LEPO!, ki se bo odvil 16. 1. 2016 ob 19.00 v Kulturnem domu Komenda. nastopila bo evropsko priznana pevka Shirlie Roden, skupaj z mešanim zborom DU Komenda, MPZ OŠ Komenda Moste ter citrarko Evo Poglajen.

Objavljen je logotip Ustanove in črnobela fotografija Shirlie Roden.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Zanimivosti, 11(2015), str. 8, Komenda

 

SVEŽENJ SPOMINOV NA PRETEKLO LETO

Avtor v pregledu leta omeni že 15. novoletni koncert Ustanove s tujimi in domačimi izvajalci. Podeljena so bila priznanja mecenkama ter dobrotnicam in dobrotnikom Ustanove.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Zanimivosti, 12(2015), str. 6, Komenda

 

Ciraj, Jožef O FILMU P. DR. ARKO ANDRAŽ

V petek, 20. novembra 2015, je imel pater, dr. Arko Andraž, v okviru 8. Šole za vrednote in življenje UPPG predavanje na temo Biti in ostati kritičen gledalec filma. Izjemno dinamičnemu predavatelju je uspelo posredovati dobre, trajne in preizkušene odgovore na vprašanja, ki se morda porajajo gledalcu filma. Z neverjetno lahkoto je razgalil trike, ki jih film skrivoma prinaša – osredotočil se je predvsem na idealiziranje podob, uporabo čustev, reklame, »normalizacijo« prek filma, na fenomen telenovel. Predavanje je bilo poučno, saj je opozorilo na pomembnost kritičnosti ob gledanju filma. 

Skupaj s člankom sta objavljeni črnobeli fotografiji s srečanja.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Kultura, 12(2015), str. 13, Komenda

 

NOVOLETNI DOBRODELNI KONCERT

Tradicionalni dobrodelni novoletni koncert bo v soboto, 16. januarja, ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma v Komendi. S Shirlie Roden bodo nastopili Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Komenda Moste, citrarji Eva Poglajen, Špela Štular in Tomaž Plahutnik ter Mešani pevski zbor DU Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Napovednik, 12(2015), str. 41, Komenda

Leto 2015

Dodaj odgovor