Kdo lahko zaprosi? študenti, če so v srednji šoli dosegli najmanj prav dober šolski uspeh, oziroma imajo vsaj prav dobro (8) povprečno oceno vseh opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu.

 

Kakšen je rok razpisa? Rok za oddajo vloge je   15. 11. 2015.

 

Katere so podrobnosti razpisa? Podrobnosti razpisa

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJE
Verified by MonsterInsights