DENARNA POMOČ OBČANOM V HUDI STISKI

Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) bo tudi letos denarno pomagala občanom Občine Komende, ki so se znašli v hudi trenutni denarni stiski; daljše ali trajne morajo reševati za to pristojne in odgovorne službe. Ustanova bo pri dodeljevanju denarne pomoči upoštevala le dokumentirane prošnje (popolni osebni podatki, navedena huda socialna stiska, priporočilo za pomoč Centra za socialne zadeve Kamnik, Župnijske Karitas Komenda ali krajevne organizacije Rdečega križa; lahko tudi podpisanih predlagateljev pomoči, ki vedo za človeka v hudi stiski v svojem okolju, zaradi verodostojnosti priporočila z vsemi potrebnimi predlagateljevimi osebnimi podatki). Ker so denarna sredstva zelo omejena (gre za manjšo razpoložljivo vsoto), bo ustanova dala prednost pomoči resnično najbolj potrebnim ljudem, pred tem pa bodo za to odgovorne osebe pri njej skrbno pregledale vsako prošnjo. Denarna pomoč bo prednostno dodeljena v obliki plačila položnic/računov, ki jih bodo pred tem pregledale strokovne osebe.

Te oddajte z vsemi zahtevanimi pogoji v pisni obliki do 10. januarja 2014 na sedež ustanove: UPPG, Zajčeva 23,1218 Komenda . Na kuverto napišite:  Odbor za dodeljevanje socialne pomoči, POMOČ.

 

 

Številka: 1/2013 – socialna pomoc

Komenda: 16.12.2013                                                                    Predsednica uprave: dr. Marta Ciraj

DENARNA POMOČ OBČANOM V HUDI STISKI
Verified by MonsterInsights