logo UPPG

6.  ŠOLA ZA VREDNOTE IN ŽIVLJENJE 2013

 dr. Jože Ramovš

GIBANJE ZA SVETOVNI ETOS

24.10.2013 ob 19.00

“Glavarjeva bolnica”, Glavarjeva 104, Komenda

 

PRISRČNO VABLJENI!!

_____________________________________________________________________________________________

Gibanje za svetovni etos: Globalizacija trga, dobrin in problemov je po letu 1990 sprožila pri OZN projekt iskanja skupnih etičnih vrednot, ki povezuje vse kulture in religije ter celotno človeško družbo. To so spoštovanja življenja (ne ubijaj), spoštovanje dela (ne kradi), spoštovanje resnice (ne laži) in spoštovanje obeh spolov in spolnih sil (ne zlorabljaj spolnosti) – ob zlatem pravilu: Kar ne želiš, da bi ti drugi storil, tega ne stori drugemu. To gibanje se pod imenom Svetovni etos širi po svetu; od leta 2002 tudi v Sloveniji.

 

O predavatelju:

2012-11-05_09.12.35Izredni profesor dr. Jože Ramovš je doktor antropologije in socialni delavec, v Nemčiji je opravil specializacijo iz Franklove logotrapije (ima Evropsko diplomo psihoterapije) in partnerske komunikacije. Dela kot raziskovalec, predavatelj in v praksi zlasti na področjih: sožitje med ljudmi in staranje, zasvojenosti in omamljanje. V teoriji se posveča celostni podobi človeka v njegovi telesni, duševni, duhovni, socialni, razvojni in bivanjski razsežnosti. Razvija programe za kakovostno življenje in sožitje med ljudmi na osnovi vsakdanjih sredstev (antropohigiena). Njegova bibliografija šteje nad tisoč enot (znanstvene, strokovne in poljudne knjige, članki, prispevki na kongresih, radiu, televiziji in spletu, mentorstva pri diplomah, magisterijih in doktoratih).

Gibanje za svetovni etos
Verified by MonsterInsights