Dr. Ciraj, Marta ŠOLA ZA VREDNOTE ŽIVLJENJA 2011

Uppg je tudi v letu 2011 organizirala Šolo za vrednote in življenje. Obsegala je sklop petih srečanj, ki jih je vodil domačin, katoliški mislet, Matija Remše. Teme so bile: Za človeka gre; Hočem živeti (ne ubijaj); Zvest sem (ne prešuštvuj, ne želi svojega bližnjega žene); Imam dovolj in sem hvaležen (ne kradi, ne želi svojega bližnjega blaga); Krščanska avantura in lik Sina človekovega. Ustanova vabi vse občane, da se Šole udeležijo tudi v letu 2012.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, 1(2012), str. 5, Komenda

 

Pavlič, Jože POMOČ SEDEMNAJSTIM OBČANOM IN DRUŽINAM

UPPG je v okviru božičnega obdarovanja s prehrambenimi paketi obdarovala 16 posameznikov in družin iz Komende. V akciji so sodelovale trgovine: TUŠ Moste, Marija iz Most in Palček iz Komende. Ker se je v košarah tokrat nabralo bolj malo izdelkov, je predsednica Ustanove poprosila in poskrbela, da je podjetje Lidl prispevalo tudi svoje izdelke. Darov s strani Lidla je bilo veliko in UPPG je tako lahko obdarila veliko več občanov, kot bi jih sicer. Dobrodelno akcijo je izvedel Odbor za dodeljevanje socialne pomoči UPPG. Objavljen je logo Ustanove.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, 1(2012), str. 5, Komenda

 

NOVA PRIDOBITEV ZA KOMENDO – DIGITALIZIRANA KNJIGA P. P. GLAVARJA POGOVOR O ČEBELJIH ROJIH

UPPG je v sodelovanju z Občino Komenda, ob soglasju Čebelarske zveze Republike Slovenije ter komendskega župnika, g. Zdravka Žagarja, pripravila spletno aplikacijo knjige Petra Pavla Glavarja – Pogovor o čebelnih rojih, prevod in priredba originala knjige Antona Janše in njegove posodobljene izdaje. Za pomoč se UPPG zahvaljuje Mateji Šmid Hribar in Damjanu Murnu ter dr. Marti Ciraj, predsednici Uprave UPPG, ki je celoten projekt vodila.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, 1(2012), str. 7, Komenda

 

Žalar, Andrej NOVOLETNI KONCERT Z OTOM PESTNERJEM

UPPG je tokratni koncert ponovno pripravila v sodelovanju s Kulturnim društvom in Občino Komenda, 20. januarja 2012. Tokratni gost je bil Oto Pestner, ki je navdušil s svojimi uspešnicami. Podeljena so bila tudi priznanja za dobrotnika/dobrotnico za leto 2011 (prejemniki so navedeni v članku). Podeljeni sta bili tudi dve popotni listini (Mateji Jurkovič in Špeli Dobrnikar).  Ob novici sta objavljeni tudi dve barvni fotografiji s koncerta – slika Ota Pestnerja med koncertom in slika prejemnikov priznanj.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2012), str. 15, Komenda

 

Paladin, Jasna DOBRODELNI KONCERT Z OTOM PESTNERJEM

Člani Ustanove Petra Pavla Glavarja in Kulturnega društva Komenda nocoj, 20. januarja, ob 19.30 v dvorano kulturnega doma vabijo na tradicionalni dobrodelni koncert, na katerem bodo letos nastopili Oto Pestner in Pro Anima Singers. Denar od prodanih vstopnic in donacij bo Ustanova Petra Pavla Glavarja, ki deluje že od leta 1999, namenila svojim programom, s katerimi pomagajo ljudem v stiski, s štipendijami pa tudi nadarjeni mladini.

Gorenjski Glas, Novice, 1(2012)

 

Pavlič, Jože OB PAKETU TUDI DOBRA BESEDA

Avtor v članku poudari, da Ustanova ljudem v stiski pomaga tako z besedo tolažbe, opogumljenja in pravega napotka, kakor tudi v materialni obliki. Pomoč Ustanove pa je seveda omejena, vezana na nekaj ljudi,  predvsem pa je odvisna od občanov in občank in njihove pripravljenosti za pomoč. Avtor bralce nagovarja, naj odpremo oči za ljudi, ki potrebujejo našo pomoč, dobro besedo, tolažbo ali nasvet, naj ne hodimo mimo, temveč jim nesebično pomagamo.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja,Pisma, 2(2012), str. 7, Komenda

 

Jurkovič, Vesna KULTURNE PRIREDITVE

Avtorica navaja, da se v naši občini na kulturnem področju dogaja zelo veliko, da pa bi bil obisk prireditev lahko temu primerno večji. Omenja prireditev Kulturnega društva Komenda , 8. februarja, dramsko igro Zakonci stavkajo ter tradicionalni novoletni koncert Ustanove Petra Pavla Glavarja. Pravi, da je bil nastop Ota Pestnerja iskren in lep, saj ni štel le njegov nastop temveč tudi dober namen, saj je postal donator Ustanove. Avtorica se zahvaljuje vsem organizatorjem koncerta ter izreka čestitke ob deseti obletnici UPPG vsem tistim, ki so na takšen ali drugačen način povezani z Ustanovo.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja,Pisma, 2(2012), str. 7, Komenda

 

Dr. Ciraj, Marta RAZŠIRITEV SOCIALNE POMOČI POMOČI POTREBNIM

UPPG bo v sodelovanju z Občino Komenda, OŠ Komenda-Moste, uravnikom športne dvorane Komenda, prostovoljci ter podjetjem Lidl s 1.3.2012 pričela z razdeljevanjem živil pomoči potebnim občanom. Razdeljevanje bo potekalo v prostorih športne dvorane v Komendi, za živila pa bo poskrbelo podjetje Lidl. Objavljen je tudi urnik razdeljevanja pomoči ter logo Ustanove.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 2(2012), str. 9, Komenda

 

Pavlič, Jože NAJLEPŠI DAR SO OTROCI

Ustanova Petra Pavla Glavarja je v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda, 3. marca, v dvorani Kulturnega doma v Komendi, organizirala gledališko predstavo avtorja Zorka Simčiča z naslovom Leta nič, en dan potem. Igro so prepričljivo odigrali igralci Ljubiteljskega gledališča Teharje, vsa pohvala gre tudi režiserju Petru Simonitiju.  Ustanova je predstavo namenila vsem materam in ženam v naši občini, katerim je župan ob koncu predstave izročil vrtnice. Ob članku sta objavljeni dve barvni fotografiji z dogodka – skupinska fotografija igralcev in fotografija posneta ob županovem zaključnem govoru.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 3(2012), str. 2, Komenda

 

Pavlič, Jože SREČANJE ŠTIPENDISTOV IN SODELAVCEV UPPG

23. marca je Ustanova organizirala prvo srečanje vseh dosedanjih štipendistov in sodelavcev v dvanajstih letih njenega obstoja. Udeležence so nagovorili dr. Marta Ciraj, predsednica Uprave ustanove, dr. Angelca Žerovnik, predsednica Odbora za dodeljevanje štipendij in Mateja Jurkovič, nekdanja štipendistka. Sledila je živahna razprava, ki se je zaključila ob pogostitvi, ki sta jo pripravila Občina Komenda in Tomaž Lah.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 3(2012), str. 5, Komenda

 

UPPG, Uprava SPOŠTOVANI OBČANI IN OBČANKE!

Objavljen je urnik razdeljevanja socialne pomoči, ki bo potekalo v Športni dvorani Komenda, s pričetkom v četrtek, 1.3.2012. Ob istih terminih so vabljeni tudi vsi tisti, ki bi želeli živila darovati. Odslej tako ne bo več akcije zbiranja živil po okoliških tgovinah, kot je bilo to v navadi prejšnja leta.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Objave, 3(2012), str. 19, Komenda

 

 

 

Dr. Ciraj, Marta DELO OD 2008 DO 2012

Na podlagi 12. člena Statuta UPPG je Uprava UPPG obravnavala in na svoji 13. redni seji, 26. januarja 2012, sprejela poročilo o delu UPPG v preteklem mandatu. Poročilo se nanaša na tretji mandat Ustanove, ki se je pričel 25. marca 2008 ter je bilo kasneje dopolnjeno z dejavnostjo Ustanove do imenovanja nove Uprave UPPG (2. maja 2012). Ustanova je v preteklem mandatu nadaljevala s svojim poslanstvom (pomoč pri šolanju nadarjenih mladih občanov in pomoč socialno šibkejšim) ter svojo dejavnost širila tudi na področja, s katerimi želimo prispevati k zviševanju solidarnosti ter k duhovnemu napredku. V preteklem mandatu se je UPPG za vedno poslovila od enega od šestih ustanoviteljev – Janeza Kimovca, ki se mu zahvaljuje za pogumen korak, da se je po tehtnem premisleku odločil postati ustanovitelj. Spletno stran Ustanove je urejal Boštjan Poglajen, za kar se mu najlepše zahvaljujemo. Posebna zahvala gre tudi vsem društvom, posameznikom, družinam, podjetjem in drugim, ki so Ustanovo vsa ta leta podpirali.

V UPPG poteka tudi medgeneracijsko sodelovanje, pospeševanje razvoja mladih talentov, štipendisti pa pod vodstvom mentorjev, opravljajo prostovoljno prakso na številnih področjih. V preteklem mandatu je bilo tako opravljenih okoli 3500 ur prostovoljnega administrativnega dela, štipendisti pa so skupno opravili 5942 ur delovne prakse. Sestava uprave je bila naslednja: : dr. Marta Ciraj (predsednica), mag. Igor Boševski, (namestnik predsednice), Marica Erce (članica), Nuša Fujan (članica do 9. junija 2011), Tomaž Lah – član od 9. junija 2011 dalje), Tinkara Grilc (članica), Edo Grmšek (član), Majda Ravnikar (članica), Janez Ravnikar (član), Meri Schumet (članica).

V letih 2008 – 2012 so bile dejanosti UPPG naslednje (podroben opis se nahaja v originalnem članku): štipendiranje in delovna praksa štipendistov, socialna pomoč (pomoč v denarju in dobrinah, pomoč ljudem v (duševni) stiski po telefonu), nadzor poslovanja, dogodki v organizaciji UPPG (koncerti za žene in dekleta, predstavljanje UPPG na spomladanskem in jesenskem sejmu, oktobrski koncert z domačimi talenti, predavanja in predstavitve, Šola za vrednote in življenje, pomoč pri poklicnem usmerjanju).

Ustanova Petra Pavla Glavarja je v letu 2010 obeležila desetletnico delovanja in ob tej priložnosti izdala zbornik z naslovom Ustanova Petra Pavla Glavarja v Občini Komenda v letih 1999 – 2009.

Članek spremlja znak UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Poročilo, 7(2012), str. 15, Komenda

 

UPPG, Uprava POVABILO K SODELOVANJU NA KONCERTU Z DOMAČIMI TALENTI V LETU 2012

Ustanova vabi vse talente in nadarjene k sodelovanju na tradicionalnem koncertu z domačimi talenti. Letošnji koncert bo predvidoma 10. novembra 2012 v telovadnici Osnovne šole v Mostah.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 9(2012), str. 27, Komenda

 

UPPG, Uprava POMOČ UPPG V ŽIVILIH

UPPG je v sodelovanju z Občino Komenda, Osnovno šolo Komenda Moste in Športno dvorano Komenda, 1. marca začela projekt, s katerim pomaga pomoči potrebnim z živili, ki jih darujejo različni dobrotniki. Največji redni dobrotnik je družba LIDL. Darujejo pa tudi posamezni občani in nekaj kmetij. Pri delu sodeluje več kot 10 prostovoljcev, ki jih druži skupni cilj: pomagati človeku v stiski. Ob rednih terminih ob ponedeljkih in četrtkih se pomoč razdeluje okoli 20 – 30 prejemnikom.

Objavljeni so tudi termini razdeljevanja pomoči ter povabilo k sodelovanju v obliki darovanja živil. Članek spremlja znak UPPG in črno-bela fotografija posneta na enem od razdeljevanj pomoči.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Društva, 10(2012), str. 8, Komenda

 

UPPG, Uprava VABILO

UPPG vabi vse občane in občanke v Šolo za vrednote in življenje, ki jo bo izvajala priznana biblicistka s. Snežna Večko. Šola bo potekala v Glavarjevi bolnici, predvidoma v petih večerih, od 19. do 20.30 ure. Prvo srečanje bo v sredo, 21. novembra 2012. Glede na naslov srečanj bo s. Snežna spregovorila in uvedla v pogovor naslednje teme: vera / zaupanje /zvestoba, bratstvo /solidarnost / zaveza, pravičnost / usmiljenje, »ženske« vrednote: ljubezen, materinstvo, služenje.

Vabilu je priložen še opis življenja in dela predavateljice ter njena črno-bela fotografija.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Društva, 10(2012), str. 8, Komenda

 

Zaplotnik, Cveto JESENSKI SEJEM V KOMENDI

V članku o jesenskem sejmu v Komendi je kot razstavljalec omenjena tudi Ustanova Petra Pavla Glavarja.

Gorenjski Glas, Novice, 10(2012)

 

Pavlič, Jože O VERI, ZAUPANJU IN ZVESTOBI

UPPG Letos že petič prireja Šolo za vrednote in življenje. Tokratna predavateljica je ugledba strokovnjakinja za Sveto pismo, s. dr. Snežna Večko, ki je kot gosta povabila tudi Roberta Friškovca, duhovnika za duhovno oskrbo zapornikov. Na prvem predavanju je predavateljica spregovorila o veri, zaupanju in zvestobi v Svetem pismu, vsi občani pa so vabljeni tudi na naslednja predavanja, ki bodo še sledila. Objavljen je znak Ustanove ter črno-bela fotografija s prvega predavanja.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, 12(2012), str. 5, Komenda

 

Ogorevc, Tone TISKANA BESEDA

V pregledu objav v Aplenci tekom leta 2012 je o Ustanovi Petra Pavla Glavarja povedano, da je kot vedno organizirala kakovostno Šolo za vrednote in življenje pod Vodstvom Matije Remšeta, omenjen je Jože Pavlič, ki je pisal o pomoči občanom in družinam, koncert z Otom Pestnerjem ter igra Leta nič – en dan pozneje, ljubiteljskega gledališča iz Teharij, s tematiko odrešenjskega sporočila božične noči. Avtor opozori tudi na srečanje štipendistov in sodelavcev ob obletnici Ustanove  ter na poročilo dela Ustanove v letih 2008 – 2012, ki ga je spisala dr. Marta Ciraj in ki lepo predstavi vso širino dela UPPG. Omenjena je pomoč Ustanove v prvem tednu začetka šole (varna pot v šolo), lep večer z domačimi talenti pod organizacijo UPPG, članek UPPG o novem načinu razdeljevanja socialne pomoči ter vabilo Ustanove, ki vabi na nova srečanja Šole za vrednote in življenje, z novo predavateljico, s. Snežno Večko.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Leto, 12(2012), str. 7 – 10, Komenda

 

UPPG VOŠČILO

Ustanova Petra Pavla Glavarja želi v novem letu vsem občanom in občankam, dobrotnikom in dobrotnicam, veliko Božjega blagoslova ob božiču ter notranji mir in srečo v letu 2013. Objavljen je znak UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 12(2012), str. 13, Komenda

 

NAPOVEDNIK

UPPG bo priredila tradicionalni novoletni koncert s skupino Eroika, 23. februarja ob 19. uri, v Športni dvorani Komenda.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 12(2012), str. 31, Komenda

 

LETA 2012