Ustanova namenja finančna sredstva pomoči občanom Občine Komende v hudi denarni stiski.
Razpis je odprtega značaja, brez roka. Vloge rešujemo do izrabe namenskih sredstev.
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči bo obravnaval prošnje, prispele na naslov:
 
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči
UPPG
Zajčeva 23
1218 Komenda
ali
info@uppg.si.
 
Odbor se lahko odloči, da članu odbora poveri osebni ogled stanja na terenu. (dodano 14. 8. 2023)
 
Vloga je popolna, kadar vsebuje dokumente, ki jih prosilec predloži v lastnem interesu:
  • dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda (kopija veljavnega osebnega dokumenta),
  • originalne ali kopije položnic,
  • kopija odločbe CSD o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ne sme biti starejša od enega leta,
  • pisna obrazložitev prošnje za pomoč z navedbo popolnih osebnih podatkov prosilca (ime in priimek, naslov, telefonska številka),
  • fotografije škode kot posledice poplave.
Predlagatelj je lahko tudi posameznik, ki pozna stisko bližnjega.
 
 
 
RAZPIS POMOČI OBČANOM OB ŠKODI PO POPLAVI
Verified by MonsterInsights