Ustanova Petra Pavla Glavarja se zahvaljuje darovalcem v junijski dobrodelni akciji Vitezov današnjega časa OŠ Komenda Moste. Iz množice prejetih šolskih potrebščin je bilo nekaj potrebščin (zvezkov, barvic, čopičev, radirk, ravnil,…) naklonjenim trem dijakom iz socialno ogroženih družin naše občine.

»Kdor bi rad storil nekaj dobrega, mora to storiti v drobnih pozornostih.«

(William Blake)

 

Iskrena hvala!

ZAHVALA
Verified by MonsterInsights