Ustanova nemoteno ob podpori dobrotnikov izvaja program razdeljevanja prehrambenih paketov socialno prikrajšanim občanom.

Zaradi prepovedi zbiranja na javnih površinah in zaradi zagotavljanja optimalne varnosti naših prostovoljcev smo spremenili obliko razdeljevanja pomoči. Namesto prevzemanja paketov na lokaciji razdeljevanja smo z 9. aprilom začeli z redno tedensko dostavo paketov našim uporabnikom.

Če v svoji sredi poznate osebo, ki živi v pomanjkanju in bi ji paket živil nekoliko olajšal nezavidljiv položaj, se lahko obrnete na: 070 149 337.

Fotografije prikazujejo prehrambene pakete 12. in 19. marca, ko smo razdelili živila za obdobje treh tednov.

NEMOTENO RAZDELJEVANJE PREHRAMBENIH PAKETOV
Verified by MonsterInsights