Štipendisti Ustanove so se v letošnjem skupnem delu v korist Občine Komende lotili v sodelovanju z občinsko upravo in vaščani urejanja otroškega igrišča v Nasovčah. 

Tako smo v štirih dneh (18. in 19. ter 25. in 26. 10.) odstranili zelenje ob robu igrišča, obnovili kovinsko ogrodje tobogana, v celoti zbrusili in prebarvali lesena igrala in garnituro pod kozolcem. 

Tudi vaščani Nasovč – mladina in starejši so prišli. Vsak je poprijel za svoje delo. Največ pri urejanju okolice in pri sobotnem, (26. 10.) drugem nanosu barve na igrala. 

Veseli smo, da smo lahko skupaj uredili prostor za igro, šport, postanek med sprehodom in organizirana druženja.

 

Lokacija

Obnova igral v Nasovčah
Verified by MonsterInsights