Denar je v življenju pomembno sredstvo. Z njim kupimo stvari, ki so potrebne za vsakodnevno življenje. Za denar vse življenje trdo delamo in z njim moramo ravnati pravilno, preudarno, da nam bo čim bolje služil. Denarne zadeve so vedno zahtevna naloga, v jeseni življenja pa postane še zahtevnejša.

Z leti lahko začneta popuščati miselna zbranost in spomin, pridružijo se lahko tudi druge bolezni in upravljanje z denarjem postane velik problem. Večina starostnikov dobiva pokojnino na bančno knjižico ali bančno kartico. Z njim upravljajo sami. Na srečo jo le maloštevilnim poštar nosi domov. Le peščica starostnikov ni več sposobna sama razpolagati z denarjem, vendar ga kljub temu ne zaupajo nikomur. Morda so nekateri nezaupljivi, imajo slabe izkušnje v življenju in skrivajo denar pred drugimi in tudi pred samim seboj. Založijo ga tako, da ga ne najdejo. Potem je v hiši ogenj. Vsi kradejo, padajo trde besede in žaljivke.

Toda izrečenih besed se ne da vzeti nazaj, bolečina ob udarcu z jezikom ostane, se ne odpusti ali pozabi. Tudi opravičilo po tem, ko se denar najde ne oblaži rane. Kadar starejši začnejo zalagati denar, ga potem iščejo in ne najdejo, ali ne znajo preceniti njegove vrednosti, je treba finance urediti drugače. Starostniku naj te stvari uredi zaupljiva in poštena oseba, ki je lahko zakonec, sorodnik ali preizkušen prijatelj. Starostnik jo lahko pooblasti za finančna in druga opravila, je dejansko pooblaščenec starostnika. Za starostnika lahko opravi vse zadeve na pošti ali banki.

Danes se po hišah prodajajo različne stvari, stari ljudje so lahka tarča, kupijo vse mogoče, dokler imajo gotovino. Imajo naj le toliko gotovine, da ne bodo imeli občutka, da so brez denarja. Verjemite mi, finančne zadeve so velik problem in da se temu izognite uredite tako, da bo za starostnika najbolje, svojci pa boste imeli kak siv las manj.

Denar je samo sredstvo za življenje in ne smisel življenja, ker je potem pretežko breme.

(povzetek prispevka Olge Hace, objavljen v Aplenci – Glasilo Občine Komenda, št. 02/2018, str. 13);

(vir slike: https://www.rtvslo.si/slovenija/dz-denarna-socialna-pomoc-tudi-po-novem-letu-ostaja-enaka/471257 )

OLGIN KOTIČEK – Denar in ostarelost
Verified by MonsterInsights