Za preprečevanje trpinčenja starih ljudi je pomembno sprejeti ukrepe. Že otroci v vrtcih bi morali krepiti kakovostno sožitje, da do trpinčenja sploh ne bi prišlo. Pomembno je tudi usposabljanje svojcev in oskrbovalcev starejših ljudi in širjenje sodobnih programov načina dela, razbremenitve in pomoči zanje. Obremenjen in utrujen človek je vedno tudi razdražljiv. Treba je uveljaviti norme proti vsakemu trpinčenju in ničelno toleranco do nasilja. Pomembno se mi zdi zmanjševanje revščine starih ljudi, posebno žensk. Karkoli je narejeno na področju socialne blaginje ali zdravja, zmanjša tveganje za trpinčenje. Pomembno je tudi učiti ljudi, da bomo staremu človeku pomagali pri vsakodnevnih opravilih tako, da jih to ne ponižuje in ne razvrednoti.

Zavestno se je treba učiti nege in oskrbe onemoglega odvisnega od pomoči, da bomo pripravljeni na nalogo. Bolj ko smo pripravljeni, bolj smo strpni. Kadar bomo ljudje spremenili mišljenje o staranju, sprejeli socialne in kulturne norme, okrepili družinske vezi med generacijami, uredili dedovanje in lastninske pravice, ki vplivajo na moč in materialne dobrine v družini, se bo zmanjšalo tudi nasilje v družini.

Nasilja ali zanemarjanja starega človeka zelo težko prekinemo, kadar se to že sproži. Trpinčenje drugih ljudi je posledica nemoči, ker storilec ni zmožen razviti zdravega sožitja. Sožitje je potrebno za ohranitev dostojanstva. Najgloblji vzrok nasilja sta podivjana moč zdravih in močnih in jeza šibkih, ki te moči nimajo.  Samo solidarna in sočutna odvisnost moči in nemoči omogoča zdrav odnos med ljudmi.

(povzetek prispevka Olge Hace, objavljen v Aplenci – Glasilo Občine Komenda, št. 05/2018, str. 21);

(vir slike: https://www.aktualno24.si/view/nasilje-nad-starejsimi-bolec-in-trdovraten-problem-v-avstraliji-4z35lw09xvkg428r6nj8g12m )

OLGIN KOTIČEK – Preprečevanje nasilja nad ostarelimi
Verified by MonsterInsights