Pomoč Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda na domu

Lanskega meseca oktobra je bilo že enajst let, od kar se v občini Komenda izvaja pomoč na domu. Socialno varstveno storitev pomoč na domu preko Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda izvaja na terenu pet socialnih oskrbovalk. Med štirimi ustanovitelji je tudi Ustanova Petra Pavla Glavarja.

Storitev pomoč na domu opravljajo oskrbovalke pri uporabnikih doma. Ti zaradi starosti, bolezni ali oslabelosti ne morejo sami skrbeti zase, svojci pa take nege in oskrbe ne zmorejo zaradi lastnih obveznosti. Upravičenci – uporabniki so občani, ki imajo stalno bivališče v občini Komenda. Občina namreč zagotavlja in subvencionira storitev, kar ji nalaga zakonodaja. Upravičenci pomoči na domu so osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost niso sposobne za popolnoma samostojno življenje. Lahko živijo samostojno ali so član družine. Osebe s statusom invalida ne glede na starost. Storitev pripada tudi kronično bolnim ali osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki so mlajši in nimajo urejenega statusa invalida. Socialno varstvene storitve pomoč na domu so upravičeni tudi zelo bolni otroci ali otroci z težko motnjo v telesnem ali duševnim razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva. Vsakemu upravičencu pripada dvajset ur oskrbe v sedmih dneh.

Kaj obsega pomoč na domu? Socialna oskrbovalka pomaga pri temeljnih dnevnih opravilih: oblačenje, slačenje, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb in vzdržuje in neguje ortopedske pripomočke. Seveda pri nepokretnih uporabnikih opravimo popolno nego na postelji. Socialna oskrbovalka opravi tudi gospodinjsko pomoč. Če je potrebno nabavi tudi živila in pripravi obrok hrane. Pomije tudi vso uporabljeno posodo. Med gospodinjsko pomoč spada tudi osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega  prostora. Ohranjanje socialnih stikov: socialna oskrbovalka kontaktira po potrebi z zdravniki, patronažno službo, svojci in svojimi nadrejenimi. Za vsakega uporabnika vodi tudi pisno dokumentacijo.

Več informacij: https://www.zmsk.si/.

… nadaljevanje sledi naslednji teden

(povzetek prispevka Olge Hace, objavljen v Aplenci – Glasilo občine Komenda, št. 08/09/2018, str. 18) (vir slike: https://www.cosmopolitan.si/aktualno/sipa-nov-socialni-sistem-pomoci-na-domu/ )

Pomoč Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda
Verified by MonsterInsights