6. maja 2018 je RČZ PPG pripravila letno srečanje čebelarjev na Lanšprežu – kraju zadnjih 18 let življenja Petra Pavla Glavarja. Po maši, ki jo je daroval prelat Jožef Lap je bila predstavitev knjige Čebelarska pisna zapuščina Petra Pavla Glavarja. V njej so zbrana vsa Glavarjeva besedila, ki se nanašajo na čebelarjenje.

Pred predstavitvijo knjige, je potekala maša posvečena spoštovanju čebel in narave, ki jo je vodil ljubljanski prošt Jožef Lap, v kapeli sv. Jožefa. Knjigo so predstavili njeni avtorji, dr. Simon Atelšek, mag. France Baraga in univ. prof. dr. Andrej Šalehar. Iz besed avtorjev, je bilo razvidno, da je bil Glavar prvi slovenec, ki je hotel s pomočjo slovenske tiskane besede širiti gospodarski nauk. Z njim se začenja slovensko strokovno in poljudno gospodarsko slovstvo, kot je povedal Andrej Šalehar. Srečanje je bilo sklenjeno v bližnji dvorani, ob pesmi in igranju dijakinj Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije. Gospod Anton Koželj je temeljito predstavil zgodovino in delovanje RČZ PPG, ravnateljica Rogelj pa je v svoj govor vpletla tudi pomembnost Galvarja za vso Dolenjsko in takratno Kranjsko deželo. Predsednik RČZ PPG Anton Koželj in ravnateljica Višje Strokovne šole Grm Novo mesto Helena Jurše Rogelj, pa sta na koncu podelila Glavarjeva priznanja najstarejšim čebelarskim društvom dolenjske regije in za čebelarstvo najzaslužnejšim občinam. Spregovorili so tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, državna sekretarka mag. Tanja Strniša, ter predstavnika slovenskih čebelarjev na avstrijskem Koroškem, Avgust in Karl Gril.

V kapeli je lično razstavo iz izdelkov čebeljega voska pripravila Vida Koželj, ob katerem je tudi replika Glavarjevega nasadnega panja.

Lucija Jurkovič

štipendistka UPPG

85. obletnica RČZ PPG
Verified by MonsterInsights