Občina Komenda je zasedla 1. mesto med občinami po povprečni starosti svojih občanov (v letu 2016 37,9 let; slovensko povprečje je 42,9 let). Po povprečju neto mesečne plače občanov v letu 2016 (1098,88 €; Slovenija 1030,16 €) se uvršča na peto mesto. Nedavni raziskavi revije Moje Finance (februar) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje sta ugotovili, da se v občini zelo dobro živi (6. mesto) in da je zdravje v njej na visoki ravni.

 

Lanskoletni statistični podatki SURS o občini Komenda kažejo na nadaljevanje preteklih pozitivnih trendov. Po izobrazbi je bilo 26% prebivalstva z višjo ali visokošolsko izobrazbo (slovenska raven je bila 22 %). Brezposelnost se je v občini občutno zmanjšala (2015 – 233; 2016 – 192). Aktivnega prebivalstva je bilo krepko nad slovensko ravnijo (Komenda 60,1 %, Slovenija 53,6 %). Število razvez (2014 – 1,4; 2015 – 0,8 razvez na 1000 prebivalcev) in obsodb (2014 – 2,5; 2015 – 1,7 obsodb na 1000 prebivalcev) upada. Slovenija je 2015 imela na 1000 prebivalcev 10 rojstev, Komenda 15,1, kar nas uvršča na četrto mesto. Od 2011 je bilo vsako leto na novoustanovljenih v povprečju 24 novih podjetij (2015 jih je bilo 614).

 

Občina se v marsičem visoko uvršča. A bili bi naivni, če bi mislili, da zaradi tako dobrih uvrstitev med nami ni občana v stiski, pomanjkanju, težki bolezni, odvisnosti ali osamljenosti. Bili bi naivni, če bi mislili, da v skupnosti ni revščine.

 

Prostovoljci odbora za dodeljevanje socialne pomoči Ustanove Petra Pavla Glavarja preko razdeljevanja živil in denarne pomoči potrebnim ugotavljajo, da je še veliko ljudi, ki potrebujejo našo pomoč. Nekateri od teh povedo, da jim pomoč UPPG predstavlja večji del živil, ki jih potrebujejo za preživetje in da si sploh ne predstavljajo več, kako bi brez nje živeli.

 

Odbor, pod vodstvom ga. Helene Drolc, je ob razpisu za socialno pomoč obravnaval 6 prošenj. Izražene potrebe so bile več kot upravičene. Tako je uprava na predlog odbora odobrila 1607,15€ za plačilo življenjsko pomembnih stroškov. Potrebe so stalne, raznolike in velike. Obveščeni smo o primerih, ki so za današnji čas že skoraj nerazumljivi, a so realnost: ni sredstev za prehrano, oblačila in šolske potrebščine. Občani se soočajo z odklopi elektrike, prodajo njihovih nepremičnin, nemogočimi bivalnimi pogoji, rubeži, duševnimi stiskami. Prizadetost nekaterih občanov je tolikšna, da zaradi sramu o svojih stiskah ne spregovorijo.

 

Ne znajdejo se – ne vedo, kam se obrniti po pomoč, ali kako preseči občutek nemoči. UPPG v takih primerih, če zanje izve, tudi sama pristopi do ljudi in se poveže z ostalimi humanitarnimi organizacijami v občini.

 

Življenje v naši občini je res dobro in pogoji odlični. Kar imamo, na kar smo ponosni, smo ustvarili z znanjem ter s svojim in z delom naših prednikov. Ob tolikih dobrih uvrstitvah občine ali prav zaradi njih imamo priložnost, da prepoznamo potrebe in se nanje odzovemo.

 

1., 4., 5. in 6. mesto občine Komende in njena skrita revščina
Verified by MonsterInsights