Decembra 2016 je izšel razpis za nove enoletne štipendije Ustanove Petra Pavla Glavarja (UPPG), in sicer za 3 dijake in enega študenta. Tako je konec februarja Ustanova sprejela medse 4 nove štipendiste. V prostorih sejne sobe v »Špitalu« so 30. marca 2017 pogodbo za eno študijsko leto podpisali: Vida Zupin, Matevž Semprimožnik, Blaž Zupančič in Lucija Jurkovič. S tem so postali člani UPPG in sprejeli tudi nekatere naloge v okviru delovne prakse. Med njimi: oblikovanje besedil o dejavnosti UPPG, pomoč v Mravljišču, skrb za večjo prepoznavnost na socialnih omrežjih, promoviranje Glavarjevega življenja, učna pomoč učencem … Novim štipendistom je bilo predstavljeno delovanje in poslanstvo Ustanove, kar jim je dalo dodatno motivacijo za večjo vključenost v Ustanovo in boljši vpogled vanjo. Ob podpisu pogodbe so postali del skupine 37 štipendistov, kolikor jih je bilo v času delovanja Ustanove. V šolskem letu 16/17 jih Ustanova štipendira 11: 4 dijake in 7 študentov, 3 dekleta in 8 fantov.

UPPG

DSC00743_2
Zadovoljstvo po podpisu pogodb – Od leve proti desni: Lucija Jurkovič, predsednica odbora za dodeljevanje štipendij Danica Zmrzlikar, Matevž Semprimožnik, Blaž Zupančič in predsednik uprave Štefan Petkovšek – posneto 30. 3. 2017, foto UPPG
Štirje novi štipendisti UPPG
Verified by MonsterInsights