Žalar, Andrej ZARES NEPOZABEN NOVOLETNI KONCERT Z DOBROTNIKOM UPPG

14. novoletni koncert Ustanove Petra Pavla Glavarja, 25. januarja 2014, je tokrat gostil Vlada Kreslina, ki je dodobra napolnil dvorano Kulturnega doma. Poleg nadvse uspešnega koncerta je vodstvo Ustanove podelilo priznanja dobrotnikom, ki so v preteklem letu Ustanovi pomagali pri uspešnem delovanju, in popotne listine Anji Bolarič ter Teji Koželj. Listine o štipendiranju so prejeli Vanessa Bera, Barbara Pavlinič in Roka Valenčič.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2014), str. 2, Komenda

 

Ogorevc, Tone TO LETO SE NE BO VEČ VRNILO (nadaljevanje iz decembrske številke Alplence)

Avtor članka pri pregledu leta omeni, da je maja 2013 UPPG pripravila predstavitev skupnosti Cenacolo iz Škocjana, oktobra je Jožef Pavlič pisal o predavanju prof. dr. Mira Cerarja, ki je v organizaciji Ustanove govoril na temo »Etično ravnanje za boljši jutri«, v novembru pa je prof. dr. Jože Ramovš pripravil predavanje z naslovom »Za bolj etično življenje«. UPPG je leto zaključila z zadnjim predavanjem prof. dr. Jožeta Ramovša o etičnosti, duhovnosti in verovanju v sklopu šeste Šole za vrednote in življenje.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2014), str. 11-13, Komenda

 

Paladin, Jasna DOBRODELNI KONCERT Z VLADOM KRESLINOM

Člani Ustanove Petra Pavla Glavarja v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda vabijo na tradicionalni dobrodelni novoletni koncert, tokrat z Vladom Kreslinom, ki bo v soboto, 25. januarja, ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma Komenda. Denar od prodanih vstopnic in donacij bo Ustanova Petra Pavla Glavarja, ki deluje že od leta 1999, namenila svojim programom, s katerimi pomagajo ljudem v stiski, s štipendijami pa tudi nadarjeni mladini.

Gorenjski Glas, 1(2014), Kranj

 

Uppg VABILO NA PREDSTAVO POD KOŠATIM OČESOM

Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda prireja predstavo Pod košatim očesom avtorice Alme Karlin. Predstava bo potekala v soboto, 15. marca 2014 ob 19.30 uri, v dvorani Kulturnega doma Komenda. Predstavo bodo odigrali člani ljubiteljskega gledališča Teharje Celje, ki je pričelo delovati leta 1993. Gledališče pripravlja recitale, predstavlja tuje in domače pesnike ter uprizarja dramska besedila. Umetniški vodja gledališča je Peter Simoniti, ki je hkrati tudi avtor dramatizacije novele Pod košatim očesom.

Objavljen je logotip Ustanove Petra Pavla Glavarja.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Politika in objave, 2(2014), str. 9, Komenda

 

VLADO KRESLIN V KOMENDI KOT VINO

Ustanova Petra Pavla Glavarja je januarja organizirala dobrodelni novoletni koncert, katerega osrednji gost je bil legendarni Vlado Kreslin, neumorni glasbenik in navdahnjen interpret. Preden je Kreslin stopil na oder, so organizatorji poskrbeli še za predstavitev dela Ustanove minulega leta. Dr. Marta Ciraj, predsednica, je v imenu Ustanove podelila nove štipendije trem študentom in popotni listini dvema diplomantkama. Prijeten večer si zasluži vse pohvale, predvsem Ustanovi Petra Pavla Glavarja, Občini Komenda in Kulturnemu društvu Komenda za organizacijo vrhunskega koncerta slovenske glasbene legende.

Ob članku je objavljena barvna fotografija Kreslina med koncertom.

Kamniške novice, Regionalna informativna razvedrilna revija, Na kratko, 2(2014), str. 4, Kamnik

 

E. Č., UPPG – Odločno naprej!

Ustanova Petra Pavla Glavarja je 14. marca v prostorih nekdanje Glavarjeve bolnice pripravila drugo srečanje vseh, ki so kakorkoli povezani z njo; od ustanoviteljev, članov uprave, nadzornega odbora, podpornikov, mentorjev, sodelavcev do štipendistov. Ustanova je v 14 letih delovanja štipendirala kar 30 študentov, 18 jih je že zaključilo šolanje in s tem izpolnilo obveznosti do nje. V kasnejši razpravi je bila med drugim izrečena zahvala vodstvu Občine Komenda, posebej županu in svetnikom, ki so v vseh letih delovanja Ustanovo močno podpirali. UPPG se bo še naprej povezovala z vsemi, ki sprejemajo in podpirajo njeno poslanstvo, prizadevala si bo tudi, da bo še bolj poznana v javnih občilih. Hkrati bo sprejemala nove člane, pripravljene pomagati ljudem v stiski.

Skupaj s člankom je objavljen logotip UPPG ter črnobela fotografija s srečanja.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 3(2014), str. 8, Komenda

 

Uppg VABILO NA 7. ŠOLO ZA VREDNOTE IN ŽIVLJENJE

UPPG vabi vse občane in občanke na 7. Šolo za vrednote in življenje, ki bo potekala 22. okrobra 2014, v Glavarjevi bolnici, od 19.30 – 21. ure. Tokratnja gostja bo Vlasta Nussdorfer, aktualna varuhinja človekovih pravic, ki bo predstavila uresničevanje človekovih pravic v Sloveniji.

Skupaj s člankom je objavljen logotip UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, 8-9(2014), str. 7, Komenda

 

Pavlič, Jože in Žalar, Andrej GOSTOVANJE VARUHINJE ČLOVEKOVIH PRAVIC

Ustanova Petra Pavla Glavarja je za predavateljico 7. Šole za vrednote in življenje povabila varuhinjo človekovih pravic v obdobju 2013-2019 v Republiki Sloveniji Vlasto Nussdorfer. V svojem predavanju, 22. oktobra 2014, je gospa Nussdorfer predstavila širko spekter svojega dela ter probleme s katerimi se srečuje pri vsakdanjem reševanju problemov. Predavateljica je ob koncu poudarila, da moraš imeti za takšno delo tudi »debelo kožo«, največ pa ji, ker ga skuša opravljati čim bolje, pomeni »mirna vest«.

Ob članku je objavljen logotip Ustanove ter dve barvni fotografiji s predavanja.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 10(2014), str. 15, Komenda

 

Uppg POVABILO K SODELOVANJU NA KONCERTU Z DOMAČIMI TALENTI V LETU 2014

UPPG vabi vse talente in nadarjene k sodelovanju na 10. tradicionalnem koncertu domačih talentov v organizaciji UPPG. Letošnji koncert bo potekal 22. novembra 2014 v dvorani Osnovne Šole Moste.

Skupaj s člankom je objavljen logotip UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 10(2014), str. 26, Komenda

 

Paladin, Jasna ŠOLA ZA VREDNOTE IN ŽIVLJENJE

Člani Ustanove Petra Pavla Glavarja vabijo na 7. Šolo za vrednote in življenje, ki bo v sredo, 22. oktobra, med 19.30 in 21. uro v prostorih Glavarjeve bolnice v Komendi. Gostja tokratnega srečanja bo varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki bo predstavila uresničevanje človekovih pravic v Sloveniji, odgovarjala pa o tudi na vprašanja udeležencev.

Gorenjski Glas, 10(2014), Kranj

 

Uppg DENARNA POMOČ OBČANOM V HUDI STISKI

Ustanova Petra Pavla Glavarja bo tudi letos denarno pomagala občanom Komende, ki so se znašli v hudi trenutni denarni. Ker so denarna sredstva zelo omejena, bo Ustanova dala prednost pomoči resnično najbolj potrebnim ljudem, pred tem pa bodo za to odgovorne osebe pri njej skrbno pregledale vsako prošnjo. Denarna pomoč bo prednostno dodeljena v obliki plačila položnic/računov. Vloge oddajte z vsemi zahtevanimi pogoji v pisni obliki do 12. decembra 2014 na sedež ustanove UPPG.

UPPG je tudi sklenila pogodbo z operaterji za sms donacije. Pošljite SMS s ključno besedo UPPG na številko 1919 in prispevali boste 1 EUR.

Skupaj z objavo je objavljen logotip UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 11(2014), str. 5, Komenda

 

Žalar, Andrej JUBILEJNI 10. KONCERT Z DOMAČIMI TALENTI

22. novembra 2014 je Ustanova organizirala že deseti koncert z domačimi talenti. Nastopili so OFS Avrikelj s folklornimi plesi, Jaka Blaž z diatonično harmoniko, Lucija Kavčič s kitaro, Vita Marta Ciraj z violino, Eva Poglajen s citrami, Lucija in Domen Jurkovič z vokalno instrumentalnim nastopom, skupina Žabice (Liza Novak, Sara Kokelj, Eva Lisec, Zala Erent, Vita Marta Ciraj, Erika Golob, Klara Žlindra, Maja Lah), skupina Skavtinje (Tia Skok, Ana Štebe, Liza Novak, Polona Zotler, Doroteja Petek), Vanda Andolšek z recitalom lastnih pesmi in dramska skupina Društva upokojencev Komenda s skečem »Zdrava prehrana«.

Skupaj s člankom je objavljenih pet črnobelih fotografij z dogodka.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Talenti, 11(2014), str. 6, Komenda

 

Uppg VABILO NOVOLETNI KONCERT UPPG

UPPG vabi vse občane in občanke na novoletni koncert UPPG, na katerem bo tokrat nastopila Eva Černe skupaj s pianistom Miranom Juvanom in violinistom Nejcem Avbljem. Koncert bo potekal 17. januarja 2015 ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma Občine Komenda.

Skupaj s člankom je objavljen logotip UPPG ter barvna fotografija Eve Černe.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 11(2014), str. 30, Komenda

 

Žalar, Andrej BOGASTVO OBČINE SO DRUŠTVA

Na prednovoletnem srečanju društev z županom Stanislavom Poglajnom se je predstavila tudi Ustanova Petra Pavla Glavarja, ki je v opisu svojega delovanja omenila pomoč socialno šibkih, štipendiranje nadarjenih ter prihajajoć novoletni koncert z Evo Černe. UPPG se je za zahvalila za vsako pomoč, posebna zahvala pa je bila izrečena Občini ter podjetju Lidl.

Objavljena je tudi črnobela fotografija Tomaža Laha, namestnika predsednice Uprave UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Društva, 12(2014), str. 7, Komenda

 

LETO JE ZA NAMI

Ob pregledu prvih mesecev leta 2014 se avtor članka spomni nepozabnega novoletnega koncerta Vlada Kreslina v organizaciji UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 12(2014), str. 11, Komenda

 

VOŠČILO

Ustanova Petra Pavla Glavarja vsem občanom in občankam, dobrotnikom in dobrotnicam vošči vse lepo v prihajajočem letu, notranji mir, zaupanje ter srečo.

Ob voščilu je objavljen tudi logotip Ustanove.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 12(2014), str. 17, Komenda

 

Uppg VABILO NOVOLETNI KONCERT UPPG

UPPG vabi vse občane in občanke na novoletni koncert UPPG, na katerem bo tokrat nastopila Eva Černe skupaj s pianistom Miranom Juvanom in violinistom Nejcem Avbljem. Koncert bo potekal 17. januarja 2015 ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma Občine Komenda.

Skupaj s člankom je objavljen logotip UPPG ter barvna fotografija Eve Černe.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 12(2014), str. 41, Komenda

 

Žalar, Andrej ŽE 10. KONCERT TALENTOV V MOSTAH

22. novembra, je bil v dvorani OŠ Moste že deseti koncert domačih talentov pod vodstvom UPPG. Na prireditvi je nastopilo v zanimivem glasbenem oziroma instrumentalnem in tudi govornem programu deset različnih generacij nastopajočih talentov. Nastopili so OFS Avrikelj s folklornimi plesi, Jaka Blaž z diatonično harmoniko, Lucija Kavčič s kitaro, Vita Marta Ciraj z violino, Eva Poglajen s citrami, Lucija in Domen Jurkovič z vokalno instrumentalnim nastopom, skupina Žabice (Liza Novak, Sara Kokelj, Eva Lisec, Zala Erent, Vita Marta Ciraj z violino, Erika Golob, Klara Žlindra, Maja Lah), skupina Skavtinje (Tia Skok, Ana Štebe, Liza Novak, Polona Zotler, Doroteja Petek), Vanda Andolšek z recitalom lastnih pesmi in dramska skupina DU Komenda s skečem Zdrava. Za prijeten večer sta se na koncu dvournega programa nastopajočim, obiskovalcem ter vodstvu šole zahvalili Martina Prezelj in predsednica ustanove Petra Pavla Glavarja dr. Marta Ciraj.

Objavi je priložena barvna fotografija skupine OFS Avrikelj med nastopom.

Kamniške novice, Regionalna informativna razvedrilna revija, Na kratko, 12(2014), str. 9, Kamnik

LETA 2014

Dodaj odgovor