Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) bo tudi letos denarno pomagala občanom Občine Komende, ki so se znašli v hudi trenutni denarni stiski; daljše ali trajne morajo reševati za to pristojne in odgovorne službe.

Ustanova bo pri dodeljevanju denarne pomoči upoštevala le dokumentirane prošnje:

-popolni osebni podatki,

-navedena huda socialna stiska,

zadnje 3 mesečne bančne izpiske,

-priporočilo za pomoč Centra za socialne zadeve Kamnik, Župnijske Karitas Komenda ali krajevne organizacije Rdečega križa, lahko tudi podpisanih predlagateljev pomoči, ki vedo za človeka v hudi stiski v svojem okolju, zaradi verodostojnosti priporočila z vsemi potrebnimi predlagateljevimi osebnimi podatki.

Ker so denarna sredstva zelo omejena (gre za manjšo razpoložljivo vsoto), bo Ustanova dala prednost pomoči resnično najbolj potrebnim ljudem, pred tem pa bodo za to odgovorne osebe pri njej skrbno pregledale vsako prošnjo.

Denarna pomoč bo prednostno dodeljena v obliki plačila položnic/računov, ki jih bodo pred tem pregledale strokovne osebe.

Vloge oddajte z vsemi zahtevanimi pogoji v pisni obliki do 12. decembra 2014 na sedež

ustanove: UPPG, Zajčeva 23,1218 Komenda.

Na kuverto napišite: Odbor za dodeljevanje socialne pomoči, POMOČ.

Predsednica uprave: dr. Marta Ciraj

DENARNA POMOČ V STISKI
Verified by MonsterInsights