• Pavlič, Jožef POMOČ JE BILA DOBRO RAZDELJENA
  Predsednik Odbora za dodeljevanje socialne pomoči pri UPPG Komenda Jožef Pavlič poroča o poteku velikonočne in božične dobrodelne akcije ter denarni pomoči UPPG Komenda ljudem v stiski v občini Komenda v letu 2009, obenem pa se zahvaljuje vsem darovalcem pri prvih dveh dobrodelnih akcijah. Občane Komende tudi vabi, naj bodo pozornejši na ljudi v stiski v svoji bližini in jim pomagajo.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, št. 1(2010), str. 10, Komenda
 • Žalar, Andrej UTRINKI OD APLENCE DO APLENCE
  Ob barvni sliki, na kateri so dobrotniki, ki so se udeležili novoletnega koncerta ob 10-letnici UPPG Komenda, je zapisano, da je bil koncert, ki se je zgodil 23. januarja, nadvse prijazen za dušo, da pa bo več objavljeno v naslednji številki Aplence.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, št. 1(2010), str. 24 (zadnja stran), Komenda
 • Paladin, Jasna DESET LET USTANOVE PETRA PAVLA GLAVARJA
  Komendčani so pred nedavnim s koncertom skupine Katalena in podelitvijo novih štipendij praznovali deseto obletnico delovanja Ustanove Petra Pavla Glavarja (UPPG). V desetih letih je UPPG štipendirala 26 dijakov in študentov; letos so pogodbo za štipendiranje podpisali s Sašom Slabajno. Tako kot vsako leto, so se tudi na tem koncertu zahvalili dobrotnikom.
  Gorenjski Glas, 2(2010), Kranj
 • Žalar, Andrej DESET LET ZGLEDNEGA POSLANSTVA
  Jubilej je ustanova Petra Pavla Glavarja proslavila s koncertom skupine Katalena 23. januarja 2010. Na koncertu so Danielu Harometu podelili popotno listino, saj je v letu 2010 zaključil šolanje s finančno pomočjo Ustanove. K štipendistom pa je pristopil Sašo Slabajna. Priznanja dobrotnikom so bila poleg Občini Komenda, Lidlu d.o.o. in dr. Marti Ciraj podeljena še 24 ostalim posameznikom in podjetjem.
  Pred koncertom sta poleg predsednice UPPG dr. Marte Ciraj spregovorila tudi oba predsednika odborov za štipendiste in dodeljevanje socialne pomoči pri omenjeni ustanovi – dr. Angelca Žerovnik in Jožef Pavlič.
  Objavljene so tudi tri barvne fotografije s koncerta – skupina Katalena, dobrotniki in predaja popotne listine Danielu Harometu.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, št 2(2010), str. 2, Komenda
 • Žalar, Andrej KONCERT V MESECU ŽENA
  Koncert, namenjen vsem ženam in dekletom, bo v petek, 26. marca 2010. Nastopila bo pianistka Maja Tajnšek skupaj z vrhunskim violinistom, filharmonikom Brankom Brezavščkom. Slišali bomo pester izbor skladb v zasedbi klavir-violina.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, št. 2(2010), str. 2, Komenda
 • Jurkovič, Vesna PRELEP VEČER S KATALENO
  Članek govori o prelepem koncertu v organizaciji Ustanove, ki se je avtorici posebej vtisnil v spomin zaradi kakovosti izvedbe, polne dvorane in dobrodelnosti Ustanove. Omenjeni in pohvaljeni so tudi vsi tisti, ki Ustanovo vodijo, in pa tudi vsi mentorji in pomočniki, ki so prevečkrat spregledani.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Pisma, št. 2(2010), str. 7, Komenda
 • Silvan, Škrat AJ ZELENA JE VSA GORA
  Članek opisuje avtorjevo doživljanje koncerta skupine Katalena, nad katerim je bil izjemno navdušen in se skupini zahvaljuje.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Pisma, št. 2(2010), str. 8, Komenda
 • dr. Ciraj, Marta LEP KONCERT V LEPI DVORANI
  26. marca 2010 je potekal že šesti koncert v mesecu žena, ki ga vsako leto organizira Ustanova Petra Pavla Glavarja s pomočjo Občine Komenda in Kulturnega društva Komenda. To leto sta nastopila pianistka Maja Tajnšek skupaj z vrhunskim violinistom, filharmonikom Brankom Brezavščkom. Dr. Marta Ciraj ob tej priložnosti nagovori vse ženske in jim čestita ob dnevu žena in materinskem dnevu. Članku je dodana tudi črno-bela fotografija s koncerta.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, št. 4(2010), str. 7, Komenda
 • Pavlič, Jože ZAHVALA ZA VELIKONOČNA DARILA
  UPPG je tudi letos pripravila velikonočno obdarovanje naših občanov in družin v stiski. Dobrodelna akcija je potekala ves mesec, za kar se UPPG zahvaljuje trgovinam po občini. Prav tako se zahvaljuje tudi vsem darovalcem, ki so marsikomu polepšali velikonočne praznike.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Običaji, št. 4(2010), str. 22, Komenda
 • dr. Ciraj, Marta DESET LET UPPG KOMENDA
  V Glavarjevi bolnici je bila 14. maja predstavitev zbornika in dela Ustanove v desetletnem obdobju. Zbornik vsebuje obsežen članek o Petru Pavlu Glavarju, opis najpomembnejših dogodkov v občini in pa seveda predstavitev Ustanove in vseh, ki v njej delujejo. Ob članku je objavljena tudi črno-bela fotografija dr. Marte Ciraj na predstavitvi zbornika.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, 5(2010), str. 9, Komenda
 • dr. Ciraj, Marta ŠOLA ZA VREDNOTE ŽIVLJENJA
  Šola za vrednote življenja je dokaj nova dejavnost, ki se je pričela v letu 2008, ko je dr. Angelca Žerovnik izvedla sklop predavanj na temo Stres in depresija, v lanskem letu pa smo poslušali predavanja o gozdu in varovanju okolja. Šola bo potekala tudi letos, v novembru in decembru, pod naslovom Nenasilna komunikacija.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, št. 5(2010), str. 9, Komenda
 • dr. Ciraj, Marta PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU IN DODELJEVANJU POMOČI PRI RAZVOJU TALENTOV NADARJENIH MLADIH OBČANOV OBČINE KOMENDA
  V uradnih objavah je objavljena prečiščena verzija Pravilnika o štipendiranju UPPG.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Uradne objave, št. 5(2010), str. 19-20, Komenda
 • Paladin, Jasna DOBRODELNI ŽE DESET LET
  Ustanova Petra Pavla Glavarja letos praznuje svojo prvo desetletnico. Ob jubileju so izdali zbornik, ki ga bodo brezplačno dobila vsa gospodinjstva v občini Komenda. V zborniku, ki je nastajal vse od lanskega marca, so avtorji predstavili svojega vzornika Petra Pavla Glavarja, dosedanje delo znotraj Ustanove, štipendiste, dobrodelne koncerte in druga področja delovanja, svoje poglede na dobrodelnost znotraj UPPG pa so opisali tudi nekateri znani Komendčani. Objavljena je tudi barvna slika s predstavitve zbornika.
  Gorenjski Glas, 6(2010), Kranj
 • Uprava UPPG KONCERT Z DOMAČIMI TALENTI
  UPPG vabi na sodelovanje k oktobrskemu koncertu z domačimi talenti, ki bo predvidoma 23. oktobra v domu krajanov Antona Breznika na Križu. Objavljen je tudi znak Ustanove.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, št. 8/9(2010), str. 11, Komenda
 • Boševski, Igor. 2010. USTANOVA PETRA PAVLA GLAVARJA V OBČINI KOMENDA V LETIH OD 1999-2009.
  Zbornik ob 10-letnici UPPG. Uredniški odbor: Igor Boševski, Marta Ciraj, Andrej Žalar. Izdala in založila Ustanova Petra Pavla Glavarja. V zborniku je opisano delo te dobrodelne ustanove v preteklih desetih letih. Posebni del predstavljajo zapisi iz prvih dveh let Šole za vrednote in življenje, in sicer avtoriziran intervju z dr. Angelco Žerovnik na temo Stres in depresija iz prvega leta te šole (2008) in štirje članki avtorjev drugega leta šole (2009): Gozdovi na območju občine Komenda v obdobju od 2000 do 2009 (Miha Zabret, univ. dipl. inž. gozd.), Pomen gozda za naše bivanje (mag. Andrej Dobre), Drevesna dediščina in komendska drevesa (mag. Mateja Šmid Hribar) ter Slovenski gozd in gozdarstvo – ekosistemsko, trajnostno in večnamensko gospodarjenje z gozdom (prof. dr. dr. h. Niko Torelli). V zborniku je predstavljen tudi Peter Pavel Glavar v članku, ki sta ga napisala Jože Pavlič in dr. Marta Ciraj. Za zgled, da je Glavarjev duh še živ, je z njihovimi izjavami predstavljeno delo nekaterih znanih osebnosti v občini Komenda. Posebno poglavje je posvečeno tudi najbolj pomembnim dogajanjem v občini Komenda od njene ustanovitve dalje. Predsednica Uprave UPPG pa je v uvodu s spodbudo dobrotnikom podala misel: »Nabirajte si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj ne rja in kjer tatovi ne vlamljalo in ne kradejo. Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.« (Mt 6, 20-21)
 • dr. Ciraj, Marta SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
  UPPG obvešča, da bodo občani v kratkem na dom prejeli zbornik ob desetletnici delovanja ustanove. V zborniku bodo občani lahko prebrali tudi prispevek o Petru Pavlu Glavarju (napisala sta ga Jože Pavlič in Marta Ciraj) ter se seznanili z delovanjem Ustanove.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, št. 8/9(2010), str. 11, Komenda
 • Uprava UPPG VABILO GOSPODINJAM IN GOSPODARJEM ZA SODELOVANJE V ČASU KMETIJSKEGA SEJMA V KOMENDI, 1. – 3. OKTOBER 2010
  UPPG vabi vse občane, da z domačimi živilskimi ali drugimi izdelki podprejo predstavitev Ustanove na sejmu. Darila bo Ustanova obiskovalcem sejma ponudila v zameno za denarni prispevek.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, št. 8/9(2010), str. 11, Komenda
 • Uprava UPPG S KOMUNIKACIJO GRADIMO SVET
  V novembru in decembru bo UPPG nadaljevala s petimi predavanji s skupnim naslovom S komunikacijo gradimo svet. Predavatelj je domačin, pater dr. Peter Lah iz Suhadol. Vljudno vabljeni!
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Objave, št. 10(2010), str. 7, Komenda
 • OSMI KONCERT Z DOMAČIMI TALENTI
  UPPG vabi na osmi koncert z domačimi talenti, ki bo v Domu krajanov Antona Breznika na Križu, v soboto, 13. novembra, ob 18. uri. Na koncertu se bodo predstavili številni dramski, glasbeni in plesni talenti iz našega okolja. Ob povabilu je objavljen tudi znak UPPG.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Objave, št. 10(2010), str. 7, Komenda
 • Žalar, Andrej ŽE OSMO SREČANJE S TALENTI UPPG NA KRIŽU
  UPPG je 13. novembra že osmič pripravila dobrodelni koncert z domačimi talenti. Polno dvorano obiskovalcev na Križu so zabavali mladi glasbeniki in literati, prireditev pa sta povezovala brata Peršin. Za dobro izpeljano prireditev je še posebno zaslužen namestnik predsednice UPPG Igor Boševski, v nagovoru pa se je vsem zahvalila tudi predsednica Ustanove dr. Marta Ciraj. Objavljena je tudi barvna fotografija s koncerta.
  Kamniške novice, 11(2010)
 • Uprava UPPG VABILO, S KOMUNIKACIJO GRADIMO SVET
  UPPG obvešča, da bomo tudi v decembru nadaljevali s sklopom treh predavanj o komunikaciji. Predavanja bodo 1., 15. in 22. decembra ob 19. uri v Glavarjevi bolnici. Objavljen je tudi znak UPPG.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Objave, št. 11(2010), str. 7, Komenda
 • Pavlič, Jože HVALA, GOSPOD NIKOLAJ!
  Avtor prispevka se s celostranskim zapisom v občinskem glasilu in črnobelo fotografijo spominja nekdanjega komendskega župnika dekana Nikolaja Pavliča (ob 10. obletnici njegove smrti), ki je med drugim zelo spodbujal delo Ustanove ter vabil vernike in občane naše občine k dobrodelnosti.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Pogled, št. 11(2010), str. 8, Komenda
 • Žalar, A. ŽE OSMO SREČANJE S TALENTI UPPG NA KRIŽU
  UPPG je 13. novembra na Križu že osmič pripravila koncert z domačimi talenti. Predstavili so se mladi glasbeniki in literati iz Komende, prireditev pa sta povezovala Boštjan in Goran Peršin. Zahvala gre vsem nastopajočim, cvetličarni Marjeta Moste, ravnateljici OŠ Komenda-Moste Miri Rek, pomočnici ravnateljice Darinki Lipar, učiteljici Bernardi Hozjan, Mojci Greblo, prof. Darki Skalar, Jožetu Sušniku in PGD Križ. Ob prispevku so objavljene tudi štiri barvne fotografije s koncerta.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, 11(2010), str. 10, Komenda
 • OKTET PUSHLUSCHTAE
  UPPG in Kulturno društvo Komenda prirejata novoletni koncert s skupino Pushluschtae, ki bo 21. januarja ob 19.30 v Kulturnem domu v Komendi. Obvestilo spremlja barvna slika okteta.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, št. 11(2010), str. 10, Komenda
 • dr. Ciraj, Marta PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O ŠTIPENDIRANJU IN DODELJEVANJU POMOČI PRI RAZVOJU TALENTOV NADARJENIH MLADIH OBČANOV OBČINE KOMENDA
  V Uradnih objavah je objavljen pravilnik, ki ga je Uprava UPPG sprejela 15.11.2010.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Uradne objave, št. 11(2010), str. 14, Komenda
 • dr. Ciraj, Marta JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SOCIALNE POMOČI UPRAVIČENCEM IN UPRAVIČENKAM NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA
  UPPG objavlja javni razpis za dodelitev socialne pomoči in navaja, kaj naj prosilci vključijo v prošnjo in kaj naj ji priložijo. Rok oddaje je 10. december 2010.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Uradne objave, št. 11(2010), str. 14, Komenda
 • Pavlič, Jože POVABILO K DOBRODELNI AKCIJI UPPG
  UPPG tudi to leto vabi vse občane in občanke, da pomagajo socialno ogroženim v občini in jim polepšajo božične praznike. Košare Ustanove bodo na že znanih lokacijah. Članek spremlja znak Ustanove.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Zanimivosti, št. 11(2010), str. 17, Komenda
 • Pavlič, Jože ODMEVNA PREDAVANJA DR. PETRA LAHA
  Predavanja našega rojaka iz Suhadol s skupnim naslovom S komunikacijo gradimo svet so letos »zadela v polno«. Predavanja so pritegnila veliko poslušalcev, predavatelj se je izkazal z lepim nastopom in velikim znanjem. Prvima dvema predavanjema sledijo še tri – 1., 15. in 22. decembra. Objavljena je tudi črno-bela fotografija s predavanja.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, št. 11(2010), str. 5, Komenda
 • Žalar, Andrej in Ogorevc, Tone SVET OKOLI NAS
  Avtorja se v članku o pregledu leta 2010 dotakneta desetletnega jubileja UPPG, Šole za vrednote življenja, osmega srečanja mladih talentov in dobrodelne akcije Ustanove v prazničnih dneh.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Sprehod skozi leto, št. 12(2010), str. 6-8, Komenda
 • VOŠČILO
  UPPG želi vsem občankam in občanom lepe božične praznike in srečno novo leto 2011. Objavljen je tudi znak Ustanove.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, št. 12(2010), str. 25, Komenda
LETA 2010

Dodaj odgovor

Verified by MonsterInsights