• Paladin, Jasna DOBROTNIKOM ZAPELA DARJA ŠVAJGER
  Člani Ustanove Petra Pavla Glavarja so skupaj s člani Kulturnega društva Komenda pripravili že tradicionalni novoletni koncert. Osrednja gostja večera je bila Darja Švajger, ki je predstavila svoj širok glasbeni repertoar, spremljal pa jo je pianist Jaka Pucihar. Objavljena je fotografija Darje Švajger.
  Priloga Gorenjskega glasu, 20.1.2009
 • Žalar, Andrej SPOGLEDOVANJE KONCA Z ZAČETKOM
  UPPG je organizirala novoletni koncert z Darjo Švajger, ki je skupaj z dobrotniki in podelitvijo zahval in priznanj poskrbela za dušo. Bilo je praznično, slovesno, polno dobrote in tihih upanj. Vseh objavljenih slik v članku je 5, 2 se navezujeta na UPPG. Na eni je župan, ki se je zahvalil za priznanje Mecenke, ki ga je prejela občina Komenda, na drugi pa je skupinska slika dobrotnikov in vseh, ki so prejeli zahvale.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 1(2009), str. 2, Komenda
 • Poglajen, Mihaela NOVOLETNI SPREJEM ZA DRUŠTVA
  Tradicionalni sprejem predstavnikov društev in klubov pri županu občine Komenda Tomažu Drolcu, je bil tudi tokrat v prostorih Mladinskega centra Mravljišče. Dr. Marta Ciraj je pohvalila sodelovanje z občino in poudarila, da je UPPG letos prejela le eno vlogo za štipendijo in pa da prejemajo vedno več vlog za socialno pomoč. Objavljena je tudi črno-bela fotografija dr. Marte Ciraj.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Sprejem, 1(2009), str. 5, Komenda
 • Ž., A. ZAHVALA DOBROTNIKOM NA NOVOLETNEM KONCERTU
  UPPG in Kulturno društvo Komenda sta ponovno priredila izjemno uspešen novoletni koncert, tokrat z Darjo Švajger. Na koncertu se je Ustanova Petra Pavla Glavarja zahvalila svojim dobrotnikom za podporo v letu 2008, Natalija Osolnik in Luka Žnidar pa sta prejela popotne listine, saj sta končala šolanje. Podelili so tudi zahvale za podporo delovanju Ustanove, priznanje za Velikega dobrotnika in priznanje Mecenke. Po duhovitem uvodu Boštjana in Gorana Peršina je s svojim repertoarjem pričela Darja Švajger, ki je skupaj s pianistom Jakom Puciharjem navdušila. Na koncu je sledila še pogostitev in prijeten klepet v Mravljišču. Objavljene so 3 črno-bele fotografije s koncerta (občinstvo, Darja Švajger in Jaka Pucihar ter fotografija mag. Igorja Boševskega in dr. Marte Ciraj ob zahvaljevanju gostji).
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 1(2009), str. 7, Komenda
 • Pavlič, Jože HVALA, DOBRI LJUDJE!
  Štirim je UPPG na začetku decembra polepšala božič z denarnim darom, za katerega so prosili po javnem razpisu v uradnih objavah št. 8. UPPG je upravičencem plačala položnice za nujne življenjske stroške. Za gmotno obdarovanje pomoči potrebnim pa so v prvi vrsti poskrbeli občani in občanke občine Komenda. Z njihovimi darovi smo napolnili kar devet zajetnih paketov in jih dostavili na domove za pomoč predlaganih ljudi. Nekateri so prosili še za dodatno pomoč. Hvala vsem občanom in občankam, ki ste na kakršen koli način polepšali lansko leto pomoči potrebnim. Objavljen je črno-bel znak Ustanove Petra Pavla Glavarja.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dobrota – politika, 1(2009), str. 9, Komenda
 • Dr. Ciraj, Marta POSLANSTVO UPPG V LETU 2008
  UPPG je v preteklem letu nadaljevala s svojim poslanstvom, ki je pomoč pri šolanju nadarjenim socialno šibkim občanom občine Komenda in pomoč občanom v stiski. Vse bolj pa se dejavnost UPPG širi tudi na področje, s katerim želimo prispevati k zviševanju solidarnosti, medsebojnem spoštovanju in k napredku znanja in medčloveških odnosov. V preteklem letu smo s Kulturnim društvom Komenda organizirali novoletni koncert z Alfijem Nipičem, nato je bilo treba poskrbeti za poročilo o preteklem štiriletnem mandatu in za razrešitev dotedanjih organov in imenovanje novih. Nova uprava je bila imenovana konec marca, vsi organi pa so imeli svoje konstitutivne seje v juniju. V marcu smo skupaj z občino Komenda in KD Komenda organizirali koncert za žene s skupino Fletno iz Cerknice. Sodelovali smo tudi na spomladanskem in jesenskem sejmu, oktobra pa smo pripravili koncert z domačimi talenti, ki ga je tokrat prvič organiziral mag. Igor Boševski. Našemu povabilu sta se prijazno odzvala zakonca Boroša in izvedla zanimivo predavanje o romanju v Santiago de Compostela, dr. Angelca Žerovnik pa je izvedla seminar o strahu in depresiji. UPPG je v letu 2008 podelila eno štipendijo, vseh štipendistov pa je bilo v preteklem letu 12.
  Objavljen je znak UPPG.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 2(2009), str. 11, Komenda
 • Uprava UPPG, POSTANITE DOBROTNIK, DOBROTNICA UPPG
  UPPG izpolnjuje svoje poslanstvo že devet let, doslej je štipendirala 26 občanov Občine Komenda, od katerih jih je šolanje končalo 9. Letno ima 11 štipendistov. Socialno pomoč je doslej podelila 33 upravičencem in razdelila 73 paketov z življenjsko potrebnimi dobrinami. Da bi Ustanova lahko še naprej izpolnjevala svoje poslanstvo vas prijazno vabimo, da ji namenite svoj dar. Postanite dobrotnik.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 2(2009), str. 11, Komenda
 • STRES IN DEPRESIJA
  UPPG je lansko leto pričela s predavanji in seminarji za življenje (seminarji za izgradnjo osebmosti, odnosa do sveta, okolja, odgovorne drže do sebe in do okolice ter do prihodnjih rodov). Prvi seminar je vodila dr. Angelca Žerovnik. Članek vsebuje tudi informacije kje se lahko naroči predavanja dr. Angelce Žerovnik. Objavljena je tudi črno – bela slika posneta na enem izmed predavanj.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 2(2009), str. 11, Komenda
 • Žalar, Andrej POSLANSTVO USTANOVE PETRA PAVLA GLAVARJA
  V UPPG v občini Komenda vsako leto podeljujejo štipendije nadarjenih študentom. Tokrat so jo decembra podelili Mojci Zmrzlikar, ki se je tako pridružila še dvanajstim ostalim štipendistom. Svojo dobrotniško poslanstvo pa je Ustanova ponovila tudi takoj po novem letu s koncertom z Darjo Švajger in podelitvijo zahval in priznanj dobrotnikom. Ob članku so objavljene tri fotografije s koncerta (podelitev štipendije, dobitniki zahval in priznanj, Jaka Pucihar in Darja Švajger).
  Kamniške novice, 2 (2009), Kamnik
 • Pavlič, Jože POVABILO K VELIKONOČNEMU OBDAROVANJU
  UPPG vabi občane da v pripravljene košare darujejo gmotne dobrine za občane in občanke v stiski in jim tako polepšajo velikonočne praznike. Darovi bodo razdeljeni tistim, ki so v najhujši stiski in resnično pomoči potrebnim. Objavljen je tudi znak UPPG.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 3(2009), str. 10, Komenda
 • Žalar, Andrej PETI TRADICIONALNI KONCERT UPPG
  UPPG je tudi letos, 27. marca, pripravila tradicionalni peti koncert v mesecu žena v sodelovanju z občino Komenda in Kulturnim društvom. Nastopil je tenorist Andrej Ažman, na klavirju pa ga je spremljala Maja Tajnšek.
  Objavljen je znak UPPG in črno-bela slika, na kateri se dr. Marta Ciraj zahvaljuje vsem nastopajočim.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 4(2009), str. 8, Komenda
 • Pavlič, Jože HVALA ZA VELIKONOČNE DOBROTE!
  Občani in občanke Komende in drugi darovalci so v košare UPPG darovali toliko dobrot, da smo z njimi lahko obdarili štiri družine in pet posameznikov v večji ali manjši stiski. Odbor za dodeljevanje socialne pomoči se vsem dobrotnikom najlepše zahvaljuje. Objavljen je tudi znak UPPG.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 4(2009), str. 29, Komenda
 • Grilc, Tinkara PODPORA RAZVOJU TALENTOV IN ZNANJA
  Ob 10-letnici UPPG je le-ta povabila dosedanje štipendiste, ki so že dokončali študije, da so svoje izkušnje predstavili mladim, ki se odločajo o svoji poklicni usmeritvi. Program za učence 8. razreda je s predavanjem odprla dr. Angelca Žerovnik, nato so nadaljevali bivši štipendisti, na koncu pa je dr. Marta Ciraj predstavila še smernice delovanja UPPG in pogoje za pridobitev štipendije. Objavljena je tudi črno-bela slika s predavanja.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 6(2009), str. 5, Komenda
 • Uprava UPPG, POVABILO K SODELOVANJU NA KONCERTU Z DOMAČIMI TALENTI V LETU 2009
  UPPG vabi vse, ki bi želeli sodelovati na oktobrskem koncertu Ustanove Petra Pavla Glavarja. V članku je omenjen tudi naslov in pa navodila kam in kdaj poslati prijavo za koncert. Objavljen je tudi znak UPPG.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 8-9(2009), str. 11, Komenda
 • SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI IN VSI, KI PODPIRATE DUHA PETRA PAVLA GLAVARJA!
  UPPG vabi vse, ki podpirajo njeno delovanje, da ji namenijo zakonsko določen del dohodnine. Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena štipendiranju in pomoči socialno šibkim v občini. Obrazec si lahko natisnete s spletne strani Ustanove, zahtevo pa med drugim lahko oddate tudi na sedežu UPPG.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 10(2009), str. 6, Komenda
 • Uprava UPPG, ZAHVALA DOBROTNIKOM
  Ustanova se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri izvedbi predstavljanja UPPG na jesenskem sejmu v Komendi. Posebna zahvala gre tudi tokrat Konjeniškemu klubu Komenda za brezplačen sejemski prostor. Na sejmu smo ponujali domače dobrote ter izdelke naših štipendistov in dobrotnikov. Ustanova se zahvaljuje tudi Anici Štebe z Gore, ki je spletla lepe otroške copatke.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 10(2009), str. 6, Komenda
 • ŠOLA ZA VREDNOTE IN ŽIVLJENJE
  UPPG tudi v letu 2009 nadaljuje s predavanji, letos na temo Gozd in varovanje okolja. Na predavanjih se bodo zbirali prostovoljni prispevki za Ustanovo. Objavljen je razpored predavanj in opis tem na posameznem srečanju.
  Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 10(2009), str. 6, Komenda
LETA 2009

Dodaj odgovor

Verified by MonsterInsights